Patent

Viking world at foteviken

 

 

 

  1. En tydlig framtidsvision skall framtagas, det är här viktigt att  linjera ut hur själva stugor och hus skall ordnas, underhållas och byggas ut. Det framkom att besökare inte var helt nöjda efter besäken på den övre planet alltså Vikingabyn. Erik och Carina menade på att intresset var litet för Vikingabyn, borde kunna förbättras, Smokey kan vara en del i en integrastion.
  2. Uppställning överskådligt över vilka stugor/hus som finns och vilka som fallit bort och inte används, och vilka som skall avyttras.
  3. Vilka investeringar är tänkta i framtidsvisionen för området?
  4. En klar och tydlig uppställning över ägandeförhållandet av NOK och dess underliggande bolag.
  5. BJ slutar aktivt i januari 2022, hur är tanken med ny VD och ägoförhållande, skall delar säljas eller skall BJ överlåta till någon. BJ kan inte sitta med hela förmögenheten ett försäljning eller öveerlåtande är nödvändigt om masn får tro kommunen.
  6. Tydlig uttalande av nytt VD skapp CE. Hur tänker man sig framtida kontakter med andra Vikingagrupper och hur det skall kunna påverka NOK positivt.
  7. Man önskar en skiss med linjervad vilka ägande finns i respektive områden/byggnader.