Kamrater

LEDNING för verksamheten  - kopplade till  föreningen SVEG &  fotevikens museum - Vi var en stabil grupp med kunskap.

Björn M Buttler  Jakobsen  iniativtagare  - och ordförande i föreningen SVEG sedan starten 1986 -  ordförande i Stiftelsen FMC,   - Ordförande i NOK driftorg för museet   - samt museichef för Fotevikens museum -  fram till avgång från styrelsen i SVEG 2021 och  - pensionerade sig som museichef  - avgick även då som ordförande i  ordförande i NOK 2021 

 Sven Rosborn som forskningschef på fotevikens museum från 1993 till sin pension 2016,   -  aktiv i föreningen SVEG och ledamot där i föreningen ,  -  styrelseledamot i Stiftelsen och ledamot i NOK drift föreningen för fotevikens Museum   - fram till han avsade sig detta 2022 pga av icke fungerande styrelse  , 

Ralph Thyssell   med sedan 1997 och vice ordförande i föreningen SVEG sedan 1999 , - arkeolog och  - ansvarig för Koggmuseet och de fullskaliga kopiorna av medeltidsskeppen som vi byggt i Malmö.  -  Ledamot i Stiftelsen FMC  - därefter ledamot i Förening NOK   - där han avsade sig uppdragen 2022.

Uno Janson  medverkande  80 talet  vice ordförande under uppstart  och ansvarig  för marinarkeolgiska  veteranerna i föreningen SVEG -   dykare & stor kunskap i  Marinarkeolgi , -  Ordförande i föreningen SVEG 2021-2022 -  Ledamot i föreningen NOK tills han avsade sig uppdragen 2022.

Karl-Fredrik Wasén var vår historiker  anställd på Fotevikens museum  fram till sin pension 2016  - forskare i källorna och medverkande i de historisk miljöerna på såväl koggmuseet som vikingareservatet  

 

 Jörgen Bergsjö - kom till foteviken  1997  - konstnär   - med en ytter stor skicklighet i historsikt trähantverk   - Mannen bakom många av de historiska huskonstruktionerna i foteviken och dess miljöer tyvärr gick han bort alldeles för tidig redan 2011.

 Bengt Fredriksson  1995 - 2018 då han gick i pension ,   - förste anställde på föreningen SVEG & Museet , -  otrolig skicklig hantverkare och expert på experimentell arkeologi,   - guide och inte minst pedagog på skolverksamheten,  - bäste yxkastaren och Bågskytten

 

Per KRUT Andersson, "Viteper" ,   Lojal Krigare  och representant ut i den vikingatida världen  Kom med 1995 fram  2018 då han lämnad  -  Otrolig skicklig guide och förmedlar och  barnen stora favorit.  - inge slår honom med svärdet  på slagfältet eller i Holmgång

  

Algren  vår duktige gjutare, myntslagare som även efter pension höll sin plats i lagmansgården till alla besökarnas stora glädje

Rrahman Shala  ,lojal  -  handplockad från Kosovo och kom till Sverige och foteviken 2009 -   allkonstnär , hantverkare med  mycket bred kunskap -  i såväl byggande av modern och historisk hus & miljöer -  en klippa i underhåll och drift   - en viktig länk i bevarandet och underhållet av  museet alla fastigheter och lokaler. -  Han lämnad verksamhet   -  för annan tjänst när den gamla ledning lämnade 2021 

 

 

Bo Jörgen Nielsen   dykande marinarkeolog &  skeppare  - på såväl vikingaskepp som koggskeppen ,  - verksam från  80 talet i föreningen SVEG och  - drivande kraft under uppbygganden och igångsättande av  - segling  av historiska skepp i foteviken & Malmö  Oerhörd stor kunskap i rågsegling och en viktig pusselbit i verksamhet utveckling

 

Harry Alopeaus. 1995  -  Marinarkeolog och verksam i förenings Svegs , Foteviken Museum - samt koggmuseet verksamhet.  - fantastiske dykare , modellbyggare.  - skeppsbyggare med koppling till foterviksskeppet, Lapourskeppet,   - och inte minst  rekonstruktionen  av Koggskeppen  Tvekampen och Enighet  som vi bygge i Malmö.  En stor saknad -tyvärr gick han bort 2022

Vi hade egen mediaavdelning för framtagning av press- och trycksaker, vår IT avdelning var en av de första bland landets museum med egen hemsida. Dokumentations avdelning med video och foto skapade förutsättningarna för avancerad digital förmedling.

Oscar Gumaelius  med sedan 80 talet  i föreningen Sveg ,- som anställd på såväl fotevikens museum som koggmuseet,  - teknik, utveckling , ideer, - IT verksamheten och digitaliseringen  har bland annat sått på hans agenda  - ledamot i såväl Sveg som förening NOK . - lämna in sin uppsägning i NOK då  den nya ledningen inte höll styrelsemöte eller komuniserade med styrelsen och med andra ord inte inte skötte museet och föreningens verksamhet.  - Det gjorda han i samverkan med Ralph Tyhsell,   - Sven Rosborn, Uno jansson hade reda tidigare lämna Noks styrelse

 

Kristoffer Bengtsson  sedan 2000 har vår hemsida och vårt internet med domäner, adresser, hemsidor   - varit föremål för att växa , utvecklas och bli höjdpunkter för omgivingen.  - All detta kräver den kunskap som  "Stoffe" så väl  behärskar och har  under alla åren skött med bravur.   - vid avveckling  av museet gick han så vidare med sina studier men är aktiv med  hjälp med inte minst föreningen SVEG digitala värld

Danny Bengtsson mannen bakom de flesta av vår layouter, logotyper , trycksaker skylta mm lojal även efter pensionen  och gör det än

Museibutik och restaurang ”Bygdegården” samt arrangemangslokalernas olika kulturella verksamheter skapade ekonomiska förutsättningar för drift av museet. Genom vår stugby kunde SVEG och Fotevikens Museum ofta samla projektdeltagare i många av stora externa projekt, såväl nationella som internationella. I mer än två decennier var vi involverade i stora Eu-projekt.

Sussi Buttler sedan 2005 ansvarat för administration , Butik ,Stugor och  - dess utveckling kommunikation med vikingavärlden,  - eukordinator mm  -  samt med i museet ledningsgrupp. När gamla ledningen lämna uppstod interna konflikter  och hon valde då att själv lämna verksamheten  2022


 

 Birger & Reidun enoksson ,  som medverkat  från starten på 80 talet   - båda oerhörd viktiga i hela utveckling  och genomförandet av  dessa kulturprojekt  -  Birger Adjunten  -  som ständig sekreterare i SVEG, skibenten , författare -  Besättning på såväl Erik Emune som Koggskeppen i Malmö,  och bibliotekschefen  Reidun som  i det dolda  styrt,  uppmuntrat den gamla ledningen   som den trogna backupen under alla åren 

 Denna gruppen har så under 30-40 år varit ledande,  verksamma och medverkat till marinarkeolgiska forskning  och vrakstudier -  gedighet byggande av  skepp och vikingatida miljör,  - byggade av förening och Museet  verksamhet  samt  moderna miljöer,
 - hanterat Arbetslös projekt för kommunen i Vellinge och Malmö,  -  hanterat flykting  boende och aktivitetsverksamhet i Vellinge kommun.  - Skapa  en av södra Sveriges större vikinga turistaktiviteter och satt Skåne på kartan,  - Skapat en av Vellinge Kommunens största attraktioner. Medverka med bildande av föreningarna Destination Viking Association DVA , EXARC , IMTAL med experimentell arkeologi  levandegörande och turistmål.   - medverka runt hela Europa med , Eu projekt

Beklaglig är nu att vi inte ser en lösning  på framtiden  - för en kvalitetsäkra museial verksamheten  - som bygger på kunskap, vetenskap, hantverk  med kvalificerad ledning. - Därav kvarstå tyvärr endast att Foteviken Museum med dessnerlagda  år   kunskap så får sluta här   och behålla sitt goda, rykte   bevara  och vidareförmedla det man gjort  -  digital och i minnena hos oss alla.

flotten

 

 

 

Dykbåten 

Dykbåten 

campen

bodarna vid kanalen

 

 

campen vid ALU Brygga

 

 

 

 

 

förrådet falsterbo bussgaraget