VFFG

  STIFTELSEN FMC   Föreningen SVEG & Björn

1995 idevision  första org nummer 556342-2921
I samband med att man höjder aktiekapitalet till 50000:-  lägger björn ner sitt bolag Idevision AB 1
och satsat helt på Stiftelsen.Ekonomiskt får han under en kort period lön från kommunen för att handha
det stora  arbetslöshetsprojektet  ALU på ca 50 personer på platsen lilla hammar 49:1 Höllviken
där den museala verksamheten bygg upp.. 

 1995 hösten

1995  Stiftelsen fotevikens Maritima centrum org nummer 847000-6852 blir huvud organisationen

Stiftelsen startar sin verksamhet med föreningens frivilliga,  kommuners arbetslösa , liten obetald stab. 
Lokalerna bestå av Kommunens röda hus, som blir samlingslokal för arbetslösa,  plasthallen med jordgolv,
Bunker (pumphuset till reningsverket) och frivilliga . Svegs bodar samt björns bodar som han får från sitt
nätverk bildar arbetslokaler, omklädningsrum, kontor mm.
Ägare av detta är Björn,   föreningen SVEG Till detta kommer sponsrat material till Stiftelsen.
Parallellt har Björn jobbat med sitt bolag och beställda  producerar företagspresentationsfilmer för näringslivet.
Donationer sponsring av material och utrustning pågick under hela  Stiftelsen aktiva tid

1995 Fotevikens Museet öppnar för publik  drivs av stiftelsen 
Sommaren med en vikingamarknad och visa upp vikingatida hantverk , vikingaskeppsbygge etc,
historiska vikingatida hus och miljöer.Man släpper den marinarkeologisk arbetet, för kostsamt
och för svårt att förmedla till publik.Man satsar på det maritima vid havet och vill visa upp
vikingatida samhället kopplat till havet.  Foteviken Vikingamuseum blir namnet

1995 Juli månad och flyttade då verksamheten

Flytt till marken - vid runstenen i dag husvagn & båtbygge

1995 Flyttar verksamheten till stora Hammar invid återvinningsdepån och ridhuset. 
Man fick tillgång till  kommunens gamla soptipp som inte iordningställ mer än att ett tjock lager av lera täkt platsen. Först enbart själva soptippen. Här investerade kommunen  153000:- till att dra vatten och avlopp upp på kullen där de första planerna för museibyggnade etc skull vara.  Där fanns avsatta medel för att förfina soptippen ala  spillepengen – grönområde och träd. Strax därefter fick man tillgång till det gamla reningsverket som kommunen haft som kommunalt lager och underhållsverksamhet.
Av de budgeterade 153  000:- åtgick ca 108  000:-. Resterande fick man efter beslut i kommunen för att förfina marken. 

En vision
På den utsökta platsen upphöjd i direkt anslutning till havet och vid fästet av Falsterbonäset  ligger den platsen som dels kan ge Höllviken en plats på kartan och en oerhört intressant kulturhistorisk plats. Här har basen nu skapats och ger möjligheter inför 2000 talet ”när bron kommer”. De unika skeppsfynden som i dag finns samlade dels på havets botten men även i magasinen kan ge ytterligare en intressant och spännade upplevelse på Fotevikens Museum.
Precis som urspungstanken skall man här kunna få uppleva Falsterbonäsets storhetstid från 900-1500 talet. På området uppför vi en byggnad, ett kulturcentra som slår upp sina glasportar direkt i vattenbrynet. Här inne kan man vandra genom århundradena. Varje århundrade utgår vi från ett skeppsfynd och runt skeppet kommer århundradet historia med sjöfart, fiske och handel.Till denna byggnation kopplar vi så en större hörsal, en samlingsplats för arrangemang, föreläsningar, och träffar för gamla och unga.
I anlutning till byggnaden finns också lokaler för det lokala föreningslivet och näringslivsföreningarnas kansli. I de befintliga bassängerna, som bildar källaren för kulturcentrats och museets hallar kan man göra en tidsvandring i den nordiska mytologin. 
Ett arbetslösprojekt med fria konstnärer, hantverkare mm får här ett adikvat projekt där fakta är känt men uppdraget, lösningarna och det konstnärliga utförande liksom projektets genomförande kommer att stärka den enskilda individen och göra henne/honom mer mogen för nya utmaningar inom arbetslivet. En av bassängerna fungerar även som museemagasin för vrakdelar och för att besökaren skall kunna se vraken på plats.
De tre hallarna som idag bland annat inrymmer Valhall, för fest och pedagogisk verksamhet, förråd och kommunens uppställning för reservkraftsaggregat skulle man med lätthet med nytt tak och isolering kunna skapa ett första steg mot en utställning av sjöfart.
Fynden, Falsterbobåten skulle kunna flyttas och rekonstrueras, Falsterbopråmen ligger i magasin i Lund. Foteviksfyndet är nu färdigkonserverat i källaren på Malmö Museum och väntar på att hamna på magasin eller hos oss i en utställning. Dessutom finns många intressanta fynd som väntar i havet, tegelvraket t.ex.

Nu när vi skall bygga koggar i Malmö har vi Skanörskoggen som förebild och då skulle man kunna lyfta resterna i en hel bilt och placera i en av bassängerna. Precis som med Vasa som låg i ett 20-tal år och sprejades med konserveringslösning mellan besöksgrupperna så kan man göra med Skanörsvraket. Om vi satsar nu på detta har vi hela den synergieffekt och publicering som koggprojektet kommer att ge oss. Om vi satsar finns sponsorer som också är välvilliga att medverka men då behövs det att man ser att kommunen är med och satsar. Nu när dessutom kultursponsring är skattefri kan man säkert räkna med stöd även från Gad Rausing.

Vikingen
Inte bara för att jag själv tycker det är intressant men bevisligen ligger det ett mycket stort värde i ordet Viking ur turistisk synvinkel. Ingen kommun idag har nyttjat eller använt det i sin image ännu. Om vi vill att turisterna skall komma måste vi också ge dem mer än badstränder och golf. Saker som man redan vet och redan kommer för. Vi måste skapa nya intressanta besöksmål som dessutom inte är väderberoende, dvs att sol krävs. Vi kan dessutom förlänga vår turistsäsong.
På mässor, i kampanjer, på nätet och varför inte vid våra kommungränser. Här borde man sälja in kulturhistoria som Vellinge kommun har att erbjuda, använda vikingabegreppet och jag tror att man klart kan lyckas att få ett ökat intresse för såväl invånaren som den lokala näringsidkaren som den besökande turisten.

Turism
Räcker det bara med sjö natur – nära till havet, underbara badstränder och tätt med golfbanor för att  täcka den lokala befolkningens  och den besökande turistens behov. Med stor sannolikhet nej. Men  rent krasst tjänar ju kommunen inte några pengar på den besökande turisten. Det är näringslivet som tjänare på det och då får väl de betala det, för på näringslivet tjänar inte kommunen hellre några pengar på. Det ända som kommunen tjänar pengar på är skatten som de boende betalar. Och kommuninvånarna har låg skatt, bra boendemiljö, massor av golfbanor och härliga ständer, så då är väl allt bra??? Men var blir livskvaliten av, den kulturhistoriska förankringen som är så viktig- samhörigheten med tidigare generationer och den unga generationen. Men kommunen har inga pengar – Robin Hoodeffekten slår så hårt!
När man har en fast lön, ett eget kontor och en budget- blir livet ganska enkelt att leva. I alla fall på kort sikt.
Man har ju inga egna personliga ekonomiska bekymmer och de dagliga besluten som fattas baserar ju sig på  ens egna refernsramar. Vill man golfa en eftermiddag med arbetskollegor – heter det att man sammanträder på golfbanan, och det ger givetvis många intressanta uppslag, men vad kunde man gjort i stället – besluten vad innebär dessa. ibland måste man se bakåt för att se framåt ,annars får ma se upp, Citat Tage Danielsson som säger en hel del.
Nu när bron kommer, den som skall lösa alla problem får man kanske se på såväl näringslivet som kulturen med andra ögon. Vi vet att det inte finns plats för storindustri i Vellinge kommun, inte hellre tung industri, de passar inte in i bilden men småföretagen ,butikerna, en satsning på IT företag – ett skånskt silikon wally är nog inte helt fel.  Många av dessa gurromänniskor vill nog stanna i kommunen på heltid och ha sitt boende här och då strömmar pengar in till kommunen.
Troligen måste man satsa sig ur detta lågvattenmärke. Så hände under depretonen i USA. DE som reklamerade och satsade i de dåliga tiderna – de är de som i dag är det  stora och välmående företagen.

Vad bör man så göra.
Vare sig vi vill eller ej kommer den besökande att strömma in till kommunen och deras underbara stränder. De sliter på dessa, står i vägen för lokalbefolkning genom sitt parkerande, pinkar bakom buskar, slänger skräp i naturen, men handla gör det inte – de har de handlat i sin kommun – resterna slänger de här.
Med ett samverkan med det lokala näringslivet – idet här fallet läs butiksägare och andra sevärdheter kan man i alla fall lugga dem på pengar som gör att änringslivet får ta del av dessa turisters plånböker. Samma sak gäller bussar – många vill ”se” näset, men de skall också handla. För att förstå denna  noermadiska rörelse måste man också ha vissa specifika moment klara för sig. D vill dricka kaffe, de vill se grejor, uppleva spännade saker som de kan fotografera och säga – jag har varit där och de vill pinka.
Om vi kan uppfylla detta och se till att det är riktig många sådana här behovstillfredsställare och ahha effekter måste de också stanna längre i kommunen och därmed natta över. Allt detta gynnar näringsidkaren som med sin välstinda plånbok välvilligt då även delar med sig till kommunen.
Det ända som behövs är en viss investering från kommunens sida – så kommer det andra som ett brev på posten. Man behöver bara snegla bort mot Österlen – hur väl de lyckats. Dessutom finns det olika typer av EU bidrag som man skulle kunna nyttja i denna intressanta utveckling mot gynnsam, styrd ,kontrollerade betalande och övernattande turist
1Handlingsplan
Se över kommunens sevärdheter och besöksmål – gör en inventering av dessa och se sedan ur besökarens perspektiv.  Se till att bussar kan parkera och vända på strategiska platser, se till att offentliga toaletter finns att tillgå strategiskt, Se till att Bussar kan stanna parker vid fikaplatser och där kaffe och mat kan intas.

3 Researrangörer/bussbolag
Gör en kampanj  tillsammans med företagarföreningen, näringslivet till bussbolag turist informatörer och researrangörer samt journalister. Producera Trycksaksmaterial,  Använd Internet som forum – e maila berörda med info, .– Bjud in bussbolagen på en resa genom kommunen med guidning, Jag tror nog att många näringsidkare subventionerar såväl mat kaffe som övernattning för dessa speciella kampanjgäster mitt i lågsäsongen.

Skylta upp sevärdheter och infomaterial.
Gör informationsmaterial som finns på turistbyrån om sevärdheter och en naturlig tur genom kommunen set från natur perspektiv, shopping, kulturhistoria, aktiviteter, golf etc.

Symbol
Skapa en symbol för Vellinge kommun- inte bara golf och stränder och Falsterbo Horse show utan allt det andra som skapar spänning. Nyttja kulturhistorien , nyttja fågelskåderiet och naturen. 
Nyttja Miljöcertifieringen, EU skyltningar vid infarter till kommunen och varför inte, även om jag talar i egen ska Vikingen som symbol. Ingen kommun har fullt ut nyttjat jagit denna symbol, men snart nog är det försent – någon tog iden före och då kan vi glömma att rida på denna viktiga världsomsusade myt som vikingen har. Och den dra turism.

Mässor och besökare och vide besök.
Vi har i dag tillräckligt med material för att skapa en magnifik myt kring Vikingen i kommunen. Tänk bara att vi kan mobilisera vikingatida aktivitet, vikingamåltider, medverka vi mässor med hantverk eller bara att var med- fullt klädda som vikingar. Jag vet – det drar publik.
Vi har ett skepp som eminenta gäster kan får ro och segla – ock vi kan ta det med oss dit vi önskar- på trailer. –Och obs – utan kostnad mer än kost och logi och köromkostnader. Detta kan vi bjuda tillbaka kommunens satsning på museet – om så önskas.

Bygglov Lilla Hammar 49:1 historik
1995 Vi fick tillgång till marken 1995 juli månad och flyttade då verksamheten från kanalen där vi hade ställt upp bodar container etc. för föreningen SVEGs marinarkeologiskaforskning samt driva det arbetsmarknadspolitiska projektet som föreningen bedrev med ca 70 personer 1993.

 

Till platsen flyttade vi så. I detta skede hade vi fått tillgång till höjden ”soptippen” samt en remsa vid havet. Mot havet byggde vi upp vindskydd och varvet där vi skulle bygga vikingaskeppen. Husvagnarna samt skeppsvarvet och en rullbar bod blev första steget.

Fas 2 Våra bodar flyttades till den mark där idag vi har historisk verkstad. El och vatten fick vi låna från SYSAV. 3 längor med bodar ställdes upp.  En länga med kontor och bibliotek, en länga för forskning, dokumentation och förmedling och en länga för hantverk. Toaletterna var Bajamajor.Vi fick låna en stor plasthall som fördes upp vid bodarna där hantverk och experimentella arkeologiska projekt kunde genomföra under den kallar delen av året.

 

 

 Förenings livets medverkande
Redan i dag är flera föreningar aktiva. En grupp i föreningen SVEGs medlemmar har bildat en ett skeppslag kring Erik Emune. Ett annat har bildat kring bågskytte. En grupp frivilliga varav en del tidigare medverkande inom ramen för Arbetslöshetsprojektet har bildat Halvdanerna. Friluftsfrämjande har varit igång i mer än ett år – byggt ett eget hus med egna och tillsammans med oss integrerad aktiviteter.
Skånska gårdar – med intresse för hus bygge förlägger sitt årsmöte här och målet är bland annat skapa kursverksamhet kring klinehusbygge. 4 H har medverkat och nu när djuren är på gång räknar vi med att återskapa ¤H på platsen med ett vikingatema som specialitet. 

1996 Vallen byggs
Av dessa lades pengarna ut och med hjälp av entreprenad företag under ledning av numera avlidne Gösta kunde marken säkerställas, alla i efterhand grus, jord och flinttömningar på toppen användes för att skapa ett landskap samt den ringvall som idag innesluter vikningastaden.

1996 Den första blygsamma vikingamarknaden hölls detta år med 3 vikingatält och 20 vikingar
1996 var det riktig kärvt.Ett krismöte hölls i kommunen mellan representanter för kommun och stiftelsen. 
Vi fick då 1  000  000:- att hantera för verksamheten och inte minst arbetsmarkandsprojektet.
Så här fördelades denna miljon.
Enligt dåvarande ekonomidirketören blev resultatet följande

1996 utbetalades 400  000:- Vad vi inte då viste var att man räknade av baklänges så pengarna vi tidigare fått för vatten och avlopp på 153  000:- försvann först. Samt revisionskostnaderna för stiftelsen på 37900:- också togs av dessa medel. ( Det var från börja tänkt att kommunen skulle svara för revisionskostnaderna då stiftelsen inte hade några ekonomiska intäkter.) total kostnad  590.900:-

 1996 BODARNA VID HAVET.vi har flyttat ner

  1996 Fas 3 entreområdet

 

 

1996-05-28 Detaljplan Sofia Öreberg Arkitekt ,

Planen var redan då att vi skulle uppföra entrébyggnad till museet på höjden vid havet.  Därför beviljade kommunen installation av vatten och avlopp hit upp.

1996 Vikingar tar över
Men visionerna fick vänta, Vikingatemat  med rekonstruktioner , skeppsbygge, experimnetell arkeologi hade lyft detta detta 90 tal.
Björn reste och fick impulser , Sven skissade på idéer och så var vikingareservatet ett faktum.En mötesplats för föreningarna med koppling till hantverk, levandgörande, förmedling, experiment tog sin början. Allt under samlingsnamnet Foteviken museum med vikingareservatet.

1996 juni Vikingaveckan
År 1996 arrangerades den första vikingaveckan på Näset. Fotevikens Museum drog i gång kampanjen för att uppmärksamma områdets spännande historia. Margareta Leide Johnsson gav prov på sin grafiska skicklighet och komponerade loggan till arrangemanget. En viking bakom en stor och rund sköld höjer sitt svärd och i bakgrunden ses ett vikingaskepp.

Veckan avhölls i blygsam skala 1996. Men grunden var lagd för något stort framöver … Inför vikingaveckan i sommar hade loggan byggts på. På affischen stormade nu vikingar in på stranden från ett vikingaskepp och Fotevikens museum var inte blygsam med att ha en spännande och dragande rubrik: “Slaget vid Foteviken“. Marknaden byggdes upp kring det stora slag som 1134 troligtvis stod på den strand där museet är beläget. Slaget, som var ett av de största nordiska slagen under vikingatid, omtalas ha stått just vid marknadsplatsen vid Foteviken.


Under vikingamarknaden restes minnesstenen över bl.a. slaget vid Foteviken 1134. Även om veckan hölls till minnet av en blodig händelse blev innehållet anno 1997 desto fredligare. Vi vill ju ha det så, i vår moderna tid. Tack och lov för det! Vikingamarknad, hantverkskurser och skepp med mängder med skickliga aktivitetsutövare som har historia som specialitet mötte upp … det var så årets vikingamarknad firades.
-"Det finns flera vikingamarknader runt om i Norden men med årets marknad här nere vid Foteviken ville jag prova något nytt som kunde vara användbart för framtiden", säger museichef Björn Jakobsen. "I anslutning till marknaden höll vi därför hantverkskurser i olika forntida tekniker. Vi hade förmånen att få hit några av Nordens skickligaste hantverkare inom sina respektive yrken. Det var verkligen mycket duktiga och trevliga kursledare."
-"Kan du ge exempel på vad du menar med forntida tekniker?"
-"Ofta får man den känslan att vi i vår moderna tid gör allt så fulländat. Allt man gjorde förr var enkelt och lite primitivt. Så var det ju givetvis inte. Det lättaste sättet att förklara vad som innefattas i begreppet forntida tekniker är att se vilka kurser vi hade under veckan. Här fanns t.ex. kurser i glaspärletillverkning, smide, repslagning och i konsten att segla på gammaldags sätt, s.k. "råsegling". Man arbetar med händerna och bygger upp en hantverksskicklighet som har sin bas i gammal tradition och i egen målmedveten träning."

Vikingamarknaden innehöll också sådan mera traditionell försäljning som återfinns på marknader. Tro för den skull inte att det var frågan om att kopiera någon av de moderna skånemarknaderna typ Kivik eller Sjöbo. Nej, den som sökte efter plastleksaker och "hemmalagad godis" gjorde sig inte besvär. En mängd hantverkare från hela Norden hade mött upp och det var många besökare som gick från marknaden med någon spännande, gammaldags hantverksprodukt. Det var t.o.m. många som gärna ville köpa smedens vackra hjälm, men se, där blev det stopp.
-"Den är inte till salu!" blev svaret på kort, kärnfull danska.
Någon eldslukare - alla s.k. historiska marknader verkar ju ha en sådan - fanns inte på plats. Arrangörerna hade inte kunnat finna att man hade den typen av underhållning på vikingatiden. Däremot flödade berättarkonsten, en fin gammal nordisk tradition. Inför talrika lyssnarskaror berättade Jerker det livfullt om asaguden Tors äventyr och i månget barnaöga tindrade det som det bara kan göra i just ögon på barn som lever sig in i något. Museets guider var heller inte dåliga berättare. Åtskilliga besökare fick en stor portion historia på ett annorlunda sätt.


Denne glade norrman hade gjort färden till Foteviken för att sälja sina många fina alster, bl.a. egentillverkade glaspärlor. Många förvånades över det faktum att Skåne är ett världen i miniatyr. Man verkar ha det mesta här! Ta bara historien om Wilhelm Tell - han med pilbåge och äpplet på sitt barns huvud. Det äldsta belägget på den historien finns i Skåne - Danmark och händelsen utspelades vid kung Harald Blåtand hov på 970-talet. Tyvärr schweizare, ni har stulit er nationalberättelse från oss sydskandinavier. Men - med det vanliga skånska gemytet har vi givetvis överseende med detta! Men så var det ju det här med tidpunkten för marknaden. Slaget stod ju vid pingsten 1134 som enligt källorna inträffade den 4 juni. Var inte arrangörerna två veckor försenade i år? -"Kan kanske tyckas så men det är faktiskt rätt tid på året trots att datumet inte stämmer. Det låter lite kryptiskt men så är det faktiskt", säger Sven Rosborn. "Det hänger samman med ett vår kalender inte är densamma som den man hade förr. Allting blev förskjutet när man på 1700-talet gick över från den s.k. julianska tideräkningen till den gregorianska."

 1996  dec ? jan  Lucia  valhall

Byggnaden nyttjade för pedagogik & arrangemang

 

 1997 Fas 4  fick hela marken

Fotevikens etablering på marken Lilla Hammar 49:1 enligt protokoll Etablering sker på tomtmark. Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler (vandrarhem och stugor) etc..
Kommunen beslöt att lägga ut sin mark, park etc. på entreprenad och tog inte entreprenören över reningsverkets ytor kunde vi överta dessa.
Vi flyttade ner kontoret och lade det vid havet där cykelparkeringen legat fram till nu. På nuvarande ställplatsen
byggde vi upp snickeri och smedja. Vid tältet placerade vi ett antal bodar som blev hantverk, med textil, trä, läder etc. 

 

Fotevikens etablering på marken Lilla Hammar 49:1 enligt protokoll På Lilla Hammar 49:1 finns flera byggnader som Foteviken övertog när de flyttade in. Bygglov gavs för tillfällig åtgärd i väntan på detaljplan för verksamheten. Nu har man fått permanent lov alternativt lov för tillfällig åtgärd i 5 år. När det gäller vandrarhemmet har man fått ett lov som gäller 1 år. Etapp 1 består av allt utom förrådsbyggnad nr 6 samt utställningshall (del av samlingslokaler dvs. del av Bygdegården/Valhall där kommunen disponerad del för bensdrivna elaggregat.) Ändring av våtutrymmen i 3 stugor ligger också utanför etapp1 (givetvis är detta åtgärdat sedan länge). Etapp 1 Konsulter, entreprenörer och sakkunniga träffades onsdagen den 13 november 2002. Egna kontrollistor för de olika aktörerna har upprättats av kvalitetsansvarig. Etapp 1 avslutas och begäran om slutbevis inlämnas snarast efter mötet den 13. Stadsarkitekten informerade om att bygglovet vunnit laga kraft dvs. tidigare negativ granne har ej överklagat beslutet. Etablering sker på tomtmark. Foteviken har fått bodar och stugor till skänks. Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler (vandrarhem och stugor). Kök till samlingslokalen byggs på plats (uppvärmningskök Bygdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal (Valhall) likaså administrationsbyggnaden.

1997 Åtgärd till Fotevikens Museums fördel
Det sista slaget står NU om vi inte vinner det har vi förutom att förlora en av huvudsyftena med Stiftelsen och museet. Men vi förlora även så gott som alla möjligheter till de exploateringsärende som kommer att finnas i Skåne, vi förlorar möjligheter till statliga bidrag till tjänster och verksamhet. Detta kan bara ske på hög politisk nivå – Där Fotevikens Musees intresse tas till vara av  representant i Skånes Regionförbund genom direkt kontakt med Chris Marshall. Själva kommer vi att ha en träff med Riksantikvarien inom kort där vi hoppas på hans förståelse och hand medverkan för att vi skall få ansvaret inom Skåne.
Vad vi då kan prestera är att marinarkeologiskt bevaka Skåne ur exploateringssynvinkel, vi kan även ta på oss rollen för besiktning förstudie, förundersökning och undersökning av samtliga marinarkeologiska ärenden, I arbetet ingår också fortsatt inventering av källor och register samt som sammarbetespart med lokala sportdykarföreningar för maritim inventering. På så vis utvecklar vi kulturmiljövårdskyddet under vatten genom ökad kunskap och därmed till dess skydd och bevarande.
Vi får också en ekonomi som baseras på statliga medel och medel från näringslivet i samarbete med expoateringsärenden. Så förlorar Moderaterna i regionen och våra pedagogpengar skickar socialdemokraterna till Statarmuseet i Svedala.
1997 Man planerna för museet, hur går då det??? Visioner
Nu hade vi mark och grundideen var maritim forskningscenter och uppvisande av skeppsteknologi med grunden i viking och medeltida skeppsteknologi. Vi hade givetvis Roskilde och vikingaskepps museet där som förebild.
För att sluta cirkeln behövs nu de lokaler som skall utgöra museet bygga upp. Ett par hallar som slutar just i kanten på havet. Och där den glasade väggen utgör en fortsättning av de maritima lämningarna upp på land och in i museet. I dessa hallar kan vi så återskapa den skeppslämningar som ligger och väntar i magasin och på havets botten. ETT skepp för varje århundrade, och runt skeppet den maritima historien med sjöfart fiske och handel.  I de befintliga bassängerna från renhållningsverkets tid utgör en marinarkeologisk bassäng för förvaring av skeppsdelara och vrakrester. Denna bassäng utgör även en del av den museala verksamheten där besökarna kan skåda dessa lämningar i sitt rätta element – i vatten. Genom titthål och med undervattenkamera kan man följa och inspektera vrakdelarna på monitors i lokalerna där intill.
De övriga  bassängerna utgör en historiks labyrint- här kan vi följa den nordiska mytologins sagor. – med fria konstnärer skapas en skådeplats där tekologi, effekter med ljud, ljus och lukt blandas med genuina rekonstruktioner. En upplevelse i bästa hollywoodstil. SE bara Yorks attraktion om vikingatid – med miljontals besökare.
För besökare vill vi ha – styrd, betalande och övernattande besökande  ger de bästa pengarna till kommun och den lokala näringsidkaren – så det är den gruppen vi skall värna om. 
Den lokala befolkningen inte minst i Höllviken saknar också plats för föreningsaktiviteter, med mindre egna lokaler för den enskilda föreningen, en hörsal för större grupper med scen ett allaktivitetscentrum, en filmvisningslokal. Detta och mycket mera skulle man kunna integrera i den nya museebyggnaden. Ett kulturcentra för hela näset. En träffpunkt för gammal och ung – där kultur och kulturhistorien står inför dörren.
1997 utbetalades 230  000:-, plus 20  000:- för revision samt 5000:- för skylt i rondellen. Totalt 255  000:-

1997-dec 17 Blott och vintermarknad Höllviken Lördagen den 20 december arrangerar vikingagruppen Halfdanerna på Fotevikens museum årets sista vikingamarknad i gudarnas boning Valhall i Höllviken.Här säljer vikingar från norden sina varor såsom, skinn, smycken, redskap, textil m m.Marknaden öppnar kl 11.00 och stänger kl 16.00.                   

 MIDVINTERBLOT Kl 13.00 "blotar" vi för kanske första gången på 850 år till gudarnas och framförallt till Frejs ära. En ceremonimästare (Erik den röde) från Danmark håller i trådarna och här ges allmänheten tillfälle att offra en gåva till någon lämplig asagud."Blotet" under vikingatid var ofta både blodigt och våldsamt. Levande offer såsom grisar, får och getter var vanligt, t o m människor kunde offras för att blidka gudarna.Vi Halfdaner, kommer dock ej att vara fullt så blodtörstiga utan föreslår att den som vill offra något tar med t ex vete, korn, frukt, nötter, fisk, kött och öl eller något annat som skulle behaga gudarna.

1997 När skånska Fredshög blev en helig plats TVfilmningar tar farten – vikingatiden är i ropet Agaton TV tillsammans med Bo G Eriksson håller på med en faktarik och spännande dokumentärfilm om vikingatiden, "Vikingasagan". När filmen är färdig kommer den att visas runt om i världen. Som alltid när Agaton TV är med kännetecknas arbetet av noggrannhet och krav på fakta innan kameran startar.
Man valde att få hjälp från Fotevikens Museum med några av de viktigare scenerna, stormningen av klostret vid Lindisfarne 793, invasionsflottan under segel till sjöss och begravningen av en vikingahövding vid Volgas strand. Eftersom sju vikingaskepp kommit till marknadsveckan och dessutom en mängd vikingafighters från England och Norden, kunde man få praktfulla scener.


Vikingar stormar fram på skånska sydkusten, förlåt engelska ostkusten! En kväll skulle så det historiska anfallet på klostret göras. Lindisfarne, eller "Den heliga ön", var ett munkkloster på Englands östkust och det var här nordiska vikingar för första gången på allvar gjorde sin entré inför Europas då mera s.k. civiliserade värld. I den samtida Anglo-Saxon Chronicle läser vi: "793. I detta år visade sig förfärliga järtecken över Northumberland, vilka högeligen skrämde upp befolkningen: det förekom sällsamma ljungeldar, och eldsprutande drakar sågs fara genom luften. En svår svält följde tätt efter dessa tecken, och litet senare samma år, den 8 juni, förstörde hedningarnas härjningar bedrövligen Guds kyrka på Lindisfarne med plundring och dråp."Simeon av Durham skrev på 1100-talet om händelsen: "Och de kom till kyrkan på Lindisfarne och lade allting öde med ohygglig plundring, trampade ned de heliga platserna med besudlade fötter, grävde upp altarna och bemäktigade sig den heliga kyrkans skatter. De dödade några av bröderna; några tog de med som fångar; många drev de bort nakna i det de överöste dem med smädelser, och några dränkte de i havet."
Visst vet vi att man i Skåne kan hitta miljöer från hela världen. Men visste ni att strandängarna vid Fredshög mellan Höllviken och Trelleborg är en kopia av Lindisfarne? Under ett förvånat beskådande av mängder med får, stormade den väldiga vikingaflocken fram från havet. Som åskådare blev man lite orolig för hur det skulle gå för de tre stackars munkar, till vardags arbetande vid Fotevikens Museum, som väntade i buskarna på att låta sig gripas och dras ned till skeppen. Denna lite kalla kväll på ängarna invid Östersjön blev historien mycket påtaglig. Man förstod nu hur hemskt det säkert har varit den där sommardagen den 4 juni 793.

Museichef Björn M Jakobsen fick spela död vikingahövding, en mycket färgstark roll.Från det engelsk-skånska Lindisfarne förflyttade sig filmteamet efter några dagar till det rysk-skånska Volga. Löddeå visade sig uppvisa förträffliga likheter med denna ryska flod. Här inspelades de berömda scenerna när en död nordisk vikingahövding blev bränd i sitt skepp, berättat av en arabisk köpman som var ögonvittne till händelsen. Tänk! När kanotklubben i Löddeköpinge paddlade förbi inspelningsplatsen, var det som om man för ett kort ögonblick tyckte att de talade ryska!
1997 Runsten rest
Exakt klockan 14.00 lördagen den 14 juni 1997 fick Skåne en ny vikingarunsten. Den är ett värdigt, men sentida stenminne som nu sällar sig till de drygt hundratalet "riktiga" runstenar som redan finns i Skåne. Självklart kan stenen i nuläget inte jämföras med de runstenar som idag har ca tusen år på nacken. Men om tusen år står den kanske kvar och minner om den historiska händelse som var anledning till att den höggs med mäktiga runor.

 

Björn, Göran, Stellan och Erik innan resningen av runstenen... Erik Röde heter runristaren. Det man kanske undrar över är om det inte är vanskligt att resa en sådan här sten utan årtal och med texten i gammal ordföljd? Finns det ingen risk för sammanblandning med originalstenar i framtiden? Erik Röde skrattar med hela ansiktet och det lilla pipskägget vippar. Sedan sätter han in sin långskaftade pipa i munnen, och säger på sitt lugna och säkra sätt: -"Nej! Även om jag försöker använda varje del av det vikingatida formspråket har jag min speciella stil - på samma sätt som alla dåtida runristare hade. För säkerhet skull har jag ett avtal med danska Nationalmuseet så att de till sitt arkiv får en dokumentation av alla runstenar jag gör."Erik Röde hade hela sin familj med under vikingaveckan. Bredvid runstenen stod hans stora vikingatält och här firades familjeliv. Det hela gav en äkta bild av livet för tusen år sedan. Normalt ser man ju på museer bara rekonstruerade miljöer med vikingainteriörer där t.ex. en skinnklädd vagga med en docka kan ses hänga. Vaggan hängde också i Eriks tält men utan docka. Istället var den ockuperad av en ung familjerepresentant. Här var det inte skådespel eller teater. Detta är ett sätt att leva som kanske är väldigt främmande för de flesta moderna människor. Runstenen invigdes högtidligt av kommunfullmäktiges ordförande Göran Holm med hjälp av Stellan Karlsson från Falsterbonäsets mu-seiförening och Björn Jakobsen från Fotevikens Museum. Dessa tre herrar lade en gång grunden för stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum och nu sken de av stolthet.

Göran Holm poängterade i sitt invigningstal inför de talrika åhörarna att Fotevikens Museum var en stor tillgång för kommunens inne- vånare och att man på kort tid hade åstadkommit en kulturinsats som redan började ge genklang i hela regionen. De tre herrarna tömde sedan gemensamt ett krus mjöd över stenen.
Vad står det då på denna ristade - eller egentligen "huggna" - runsten?
"GÖRAN, STELLAN OCH BJÖRN SATTE STEN DÄR MÅNGA  DRENGAR DOG. PUGNA  FORENSIS LEVER ÅTER. ERIK DEN RÖDE RISTADE."
- "Men jag har en speciell besvärjelse på slutet", ler Erik knipslugt. "Där står Alu, Alu, Alu. På fornnordiska betyder detta att man åkallar öl tre gånger!"

Fotnot: Texten åsyftar slaget vid Foteviken 1134 där många stormän dog. Kungens storman kallades förr för "dreng". "Pugna Forensis" är ett citat av den latinska originalberättelsen om slaget "vid marknadsplatsen".


Erik Röde under huggaretagen. Pipa och tobak hade dock inte vikingarna men i övrigt var arbetet mycket tidstroget och resultatet förbluffande vackert.

1997 Seminarie gav ny teori om Fotevikslaget (Ur tidskriften Marinerat 1997)

1997 Vikingaveckan avslutades på måndagen 16 juni med ett vetenskapsseminarie om skepp och skeppsbyggnadsteknik samt om 1000-1100-talen med slaget vid Foteviken 1134 som bakgrund. Ett antal av Nordens skickliga forskare och sakkunniga hade ställt upp. Niels Lund från Köpenhamn höll ett föredrag om de militära aspekterna kring slaget 1134. Här lanserade han faktiskt en helt ny teori om bakgrunden till den blodiga sammanstötningen
Niels Lund frågade sig varför det varit så viktigt för historieskrivaren Saxo att speciellt betona att slaget stod vid pingsten. Saxo, som skrev sin historia i slutet av 1100-talet - alltså inte speciellt långt efter det att händelsen ägt rum - framhåller nästan på ett överdrivet sätt just pingsten som tidpunkt för händelsen. Jämför man med hans övriga Danmarksbeskrivning är han minsann inte speciellt precis i sina tidsangivelser. Varför då så noggrann när det gällde slaget 1134? Kunde just pingsten ha varit avgörande för att händelsen ägde rum?
Under tidig medeltid var det kungen som kallade ut ledungsflottan, dvs krigsflottan. Från varje del av det danska riket var man tvingad att ställa upp med skepp och manskap när kungen kallade och rikets värn påkallade krigsinsats. Det var en stor flotta som den danske kungen på detta sätt kunde uppbringa. Kanske uppgick den till 2-300 stora krigsskepp. Men förutom att samlas när krig hotade var det säkert behövligt att man kontinuerligt möttes varje eller vartannat år för att hålla stormannarådslag och mönstring av stridskrafterna. Och, här kommer Niels Lunds teori, pingsttid kan ha varit lämplig tid för sådana återkommande möten.
Var slaget vid Foteviken verkligen ett regelrätt invasionsförsök av kung Niels och hans son Magnus eller överrumplade motståndaren Erik de två när han utlovat att man skulle hålla ett fredligt ledungsmöte stormän emellan? Kan det ha varit så att kung Niels kommit till Foteviken med stor härmakt men med avsikten att försöka hitta en fredlig lösning på stridigheterna mellan honom, den lundensiska kyrkan och tronpretendenten Erik? Genom att Erik med bl.a. sitt rytteri överrumplade de intet ont anande på stranden var katastrofen ett faktum. Man var helt enkelt inte förberedd på strid.
Denna teori skulle också kunna ge förklaring på varför det var så många biskopar med i kung Niels följe. Förhandlingarna under ett eventuellt förlikningsmöte skulle ju i hög grad handla om hur den danska kyrkan skulle ställa sig till den tyska kejsarens krav på att Bremen - Hamburg åter skulle bli ärkestift över hela Norden.
Inte mindre än fem biskopar stupade på stranden, däribland Henrik, landsflyktig biskop från Sigtuna. I den allmänna röran var det lätt att hugga ner vem som helst. En av seminariedeltagarna konstaterade efter inlägget att: - "Vi borde kanske istället för slaget vid Foteviken kalla det för massakern vid Foteviken."

1997 Framtidens kultur
År 1997 fanns det möjligheter för officiella institutioner och museer i Sverige att söka pengar från den statliga Stiftelsen Framtidens Kultur. Från denna fond erhöll stiftelsen medel för ett tvåårigt projekt. Tillsammans med representanter från Landsarkivet i Lund utarbetades ett digitalt hjälpmedel i konsten att läsa äldre handskrifter.

1997 -1998  Verksamheten fortskrider De vikingatida miljöerna utvecklas, allt fler besökande, Skolklasser, grupper blir allt fler. Plasthallar förfinas och börjar nyttjas för pedagogisk verksamhet, men också för grupper som vill ha guidad tur i miljöerna , prova på hantverk, pilbågeskytte ,  mm samt äta vikingamat, Grishals med rotfrukter och mjöd.  En lokal krögare tar hand om catering i de primitiva plasthallarna. Vi får fler bodar och stugor, Dessa nyttjas för övernattande skolgrupper och sedermera blir det till stugby .
Stiftelsen får in intäkter från skolverksamhet, besökande turist

1997 -1998  Verksamheten fortskrider
De vikingatida miljöerna utvecklas, allt fler besökande,Skolklasser, grupper blir allt fler.Plasthallar förfinas
och börjar nyttjas för pedagogisk verksamhet, men också för grupper som vill ha guidad tur i miljöerna ,
prova på hantverk, pilbågeskytte ,  mm samt äta vikingamat, Grishals med rotfrukter och mjöd. 
En lokal krögare tar hand om catering i de primitiva plasthallarna.
Vi får fler bodar och stugor, Dessa nyttjas för övernattande skolgrupper och sedermera blir det till stugby .
Stiftelsen får in intäkter från skolverksamhet, besökande turist

1997 Därtill har betydande summor ställts till FMC förfogande ca 800  000:- - för EU projekt och arbetsmarknads politiska åtgärder.Beträffande EU pengarna kom dessa in från EU via kommunen och därefter till Stiftelsen som genomförde ett av sina första EU projekt med kommunen som med part.

1998 feb  13 Stiftelsen Fotevikens Maritma centrum 8470000-6852
bildades Mellan Vellinge kommun, Falsterbo museum förening samt föreningen SVEG

Bilaga 1
Marinarkeologisk forskning var huvudtemat.
När vi insåg - att bedriva denna typ av verksamhet krävde mycket stora
ekonomiska insatser flyttade vi fokus till Maritim förmedling och startade
bygga upp Vikingastaden Foteviken i Höllviken
1998 Bildande av Driftsbolag Foteviken AB 556558-0298 år
Foteviken AB 1998 bildades som ett drift bolag , med stugby och
restaurangverksamhet mm som finansierings organisationer till den museala
verksamheten. Ägare Fotevikens Maritiam Centrum.

 

1998-07-03 Bildar dotterbolag till stiftelsen Foteviken AB  556558-0298
Stugor, fastigheter samt restaurangverksamhet. Allt med moms lade i bolaget

1998 bildades foteviken AB ,
 dotterbolag till stiftelsen för att som organisation ta hand om moderna fastigheter, material och momskostnader, konsulttjänster etc.
Verksamheten kunde nu indelas i museala verksamhet där den pedagogiska förmedlingen, hantverket, experimentella arkeologin var en, driften av de levande miljöerna men entré lokal var kopplad till Den museal verksamheten.,  Drift underhåll, projekt, administration, ekonomi,  sponsorverksamhet, stugverksamhet,   Arrangemangsverksamhet, var kopplad Foteviken AB, DE arbetslösa var integrerade i Stiftelsens verksamhet och integrerades i dagligt arbete i organisationerna i relation till bakgrund och kompetens med avsikt till nytänkande och utveckling som individ in i arbetslivet igen. Många goda exempel finns på detta.

1998 Koggarna Så nu är det åter igen beslut dax inte minst för mig själv. Nu handlar det inte bara om att driva Fotevikens Museum med marinarkeologin och vikingareservatet vidare, nu gäller det även ett nytt stort projekt . Att bygga koggar. I och med vi nu start upp Malmö kogg ett projekt där vi skall leda verksamheten med att bygga, rusta och informera om koggar i Samverkan med Malmö stad blir ett nytt beslut tagit för mig själv och personalen på museet. Vi är på god väg in en  spännande framtid inför 2000 talet som kommer kräva många spännande beslut för att genomför visionerna om att bygga ett museum inför 2000 talet och att medverka till den spännande satsningen på koggar i Malmö.

1998  utbetalades 142 000:- plus 58  000:- revisionskostnader totalt 200  000:-
1998 Björn utveckla
1998 var året som Malmö kommun in i bilden och berättade att man hade arbetslösa och medel men inga idéer. 
1998 KOGG projektet  bredda verksamheten för museet och de ideella verksamheterna  med medeltiden

1998-07-03 Bildar dotterbolag till stiftelsen Foteviken AB  556558-0298
Stugor, fastigheter samt restaurangverksamhet Allt med moms lade i bolaget 
Fotevikens Museum,  föreningen SVEG, Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum, vikingareservatet Foteviken AB Historiska skepp AB.
Hur skall den kunna förverkligas

Ja först och främst måste vi väl vända åter till den period före stiftelsens skapande, den som var förutsättningarna att jag själv bland annat lag ner största möjliga tid i mer än tio år på att få det till stånd. En byggnation för museet och att Kommunen står för omkostnader kring öppethållande – precis som det var tänkt från början.
Med alla de möjligheter till sponsring, fondmedel, EU pengar kan vi så få igång en verksamhet som med alla besökarnas plånböcker kan klar det övriga.

 1998 Detaljplanen 
Under denna tid röjde vi hela soptippen och anlade vägar, vallen runt de historiska miljöerna och iordningställde ytorna vid reningsverket. Det var en stor grupp arbetslösa med i projektets olika delar och styrkan varierade mellan 60 och 135 personer. Människor med bred yrkeserfarenhet från media, marknadsföring till sälj, hantverk och bygg. Detta innebar även att all vetenskapligt och experimentellt arbete kunde dokumenteras på foto, film, skrift och teckningar samt på ritningar. Vi hade även egen arkitektavdelning så alla hus, byggnadskonstruktioner etc. med gällande bygglov hela tiden gjordes och lämnades in till kommunen.
Eftersom mycket var bodar, containers, moduler och en stor variation där placeringar och flyttningar av dessa ofta skedde de första åren så arkiverades dessa bygglov och ritningar i kommunen på en speciell hylla. Numera samhällsbyggnadschef i Ystad kommun gjorde sitt examensarbete hos oss 1996 och medverkad tillsamman medandra byggnadskonstruktörer med att ta fram alla bygglovspliktiga ritningarna. Hon tog även i samarbete med kommunen fram detaljplan för Lilla Hammar 49:1, dvs den mark som vi disponerar.

Detaljplanen 

1998-03-27 Rev A Cindy Marcusson
1998-10-07 Rev B Peter Krabbe
1999-03-03 Rev C Peter Krabbe
1999-04-28 Antagen KF
1999-10-15 Laga kraft 2002-01-28
Det tas fram en nybyggnadskarta på området, med nya bebyggelsen redovisade och måttsatta. Detta blev gjort.
Grannyttrande Lilla Hamnar 1;22 och Lilla Hamnar 9:34 gjordes och godkändes av grannarna.
Yttrande från SYSAV gjordes i relation till att restaurangverksamheten gjordes.
Miljöinspektörens tjänsteanteckningar beaktades för kök, omklädnings och personalutrymmen.
Markplaneringsritningar med tillgänglighet till byggnader redovisades.
 Materialval byggnader tak, vägg, fönster samt färgsättning gjordes.
Branddokumentation med brandsyn gjordes innan byggnaderna togs i bruk.

 

 PLASTHALLEN Byggnad 9 Kupoltält befintlig permanent samt byggnad 9B snickarboden - enligt ritning är hallen befintlig temporär
och byggnad 9B är byggnad 26  Byggnad 9 plasthall gammal befintlig temp bygglov sedan 1990 talet eller tidigare.

 sy och snickeri kontor/snickarbod temporär – funnits på plats sedan

Byggnad 5 Båtvarv, hakiställning med plasttak enlig senare troligen temporärt bygglov 3 år 
Byggnad 3 Förråd permanent bygglov.På alla dessa byggnader har ritningar och foto redovisats.

Vid röda huset uppförde vi en hakiställning som varv till båtbygge; containerplacerade
vid sidan som förråd. En haki ställbygge blev timmerförråd vid sågverket.

Till detta bodar hjul samt containers bakom varvet. Temporära bygglov
funnits på plats sedan 2000-04-27 dvs. 20 år –PERMANENT?
: Snickeri – funnits på plats sedan 2010 flyttade från Koggmuseet dvs. 10 år –PERMANENT?

1998 – 2002  Koggprojekten fortsatte från

1998-2012. Detta har bidraget till direkta pengar med ca 15-20 miljoenr under åren 1998-2012. Det var också genom Fotevikens initiativ som de första EU projekten med en omslutning på 15 miljoner kronor hamnade hos kommunen vilket starkt bidraget till skapande att den eu delegation som mer åren utvecklats under Nils Arvid Andersson  och bidraget till många goda extramiljoner till kommunen. Bike the baltic bidra genom fotevikens forsorg som det senast inslaget 2000 med nästa 1,5 miljoner till kommen. 

SE bilaga med Eu projekt
Under det 30 år som verksamheten bedrivet fån enskilda personer intressen till förening, stiftelse och i samförstånd skapande av ett kommunalt offentligt museum i kommunen om dock på entreprenad  har idag Fotevikens Museum skapat   Anseendet runt om i världen är stort.  Som tursitisk besöksmål enastående och ett att kommuns verkliga dragplåster.
Som pedagogisk institution med tusentals skolungdomar som har fått sin historiska grund om om Vikinga/medeltid förstärkt genom besök på fotenvikens museum. Regionen, Malmö stad använd ofta oss som besöksmål för journalist och andra eminenta grupper för att visa Viknga konceptet.
Som plattform för olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har idag flera tusen personer haft foteviken som sin tillflykt och utveckling och avstamp allti från ett par månader till mer än 16 år. Flera med lönebidrag som på grunda av tidigare skador i arbetslivet har här kortare  med ett fåtal åt till längre fått en trygg tillvaro och kunna i ett icke så pressat tempo kunnat gå till arbetet daglingen. Sjukfrånvaron har i så gott som samtliga fall varit mycket låg jag så gott som obefintlig under alla dessa år

1999 jan 22 bildas FAB

 1999 stiftelsen tillsammans med Roskilde Bymuseum om ett Interreg projekt mellan två länder, Crossborder projekt. Målet med detta var att kartlägga och sammanställa en sökdatabas med händelser kring Öresund från vikingatid och medeltid. Projektet var tvåårigt.Av pengarna som vi trodde vi fått försvann mycket som givetvis skulle betalas men som inte kom organisationen tillgodo i form av verksamhetspengar.De 800  000:- fick man åter från EU efter att redovisat tid från stiftelsen. Detta var det första EU projektet mellan Roskilde museum och Fotevikens museum , där Kommunen agerade finansiär och låg ute med pengarna för museet räkning. Sedan fortsatte verksamheten utvecklas. 

1999 utbetalades 64  000:-  plus 36  000:- revisionskostnader samt 12000:- i resor för …. Totalt 100000:-
Nu innan vi bygger. Konkret handlar det om i dag att telefon, el/värme, sophantering, lokalförsäkring, lägg på Vellinge kommunens direkta budget och ett kulturstöd på 3-400 tusen om året. Att man genom otraditionella medel möjliggör skaran av OTA tjänster framöver Att två till tre beredskapstjänster till stå till Museets förfogande.

1999?? När??? En positiv lösning som kom var OTA Offentlig tillfälligt anställd. Ett tiotal personer 55+  kunde därav medverka och skapa en kontinutet. Alltifrån administration, ekonomi, sponsorer, gruppledare och hantverk. Denna grupp skulle medverka  5 – 10 år framåt i verksamheten Trots att Detta var Kommunen ibland största arbetsplats med mer än 100 personer så var medlen mycket små. Vissa medel fick organisationen från länsarbetsnämnden,. Medlen som inkom till kommunen för arbetslösa kom dock inte organisationen till handa. Genom över 800 sponsorer erhöll man dock material, utrusning  etc till verksamheten. En pionjär anda fanns där många utslagna och arbetslösa kunde finna en fristad och ladda batterierna för att se om man kunde finna ett annat yrke in i verkligheten igen. Att man medverka till att skapa en statlig pedagogiks tjänst 1999 via Kultur??? Med Chris Marshall i spetsen, i Dag har Trelleborg en heltidstjänst betald denna väg och då innefattar det även att man servar Vellinge kommun. Detta skulle innebära att Skolor, förskolar och  Äldrevården gratis skulle få tillgång till museets pedagogiska verksamhet.

1999 mars-09 Höllviken Nybygge 
tt intresset från kommunen kvarstår att bygga museet och att man satsar enligt urspungsideerna.Ett nytt år med fortsatta spännande aktiviteter. Som vanligt kommer vi att i sommar försöka lokalisera fler vrak och besiktiga de som vi redan funnit. 

1999 Helgkurser i sommar som man kan anmäla sig till
29-30 maj    Kurs i smide med Bent     390:-/person 5-6 juni        Kurs i tovning med Agneta Isaksson         340:-/” 19-20 juni    Kurs i matlagning med Bo Albrechsson     375:-/” 3-4 juli         Kurs i keramik med Leif Nilsson               350:-/” 3-4 juli         Kurs i bronsgjutnings med Ken Ravn        395:-/” 19-20 juni    Vikingaskeppssegling         200:-/” 30 juni-1juli Kurs i glaspärletillverkning  med Palle Dybdahl      250:-/” 1 7-18 juli    Kurs i träsnide med Povilas     325:-/”  24-25 juli    Kurs i korgflätning med Staffan Låke       395:-/” 31-1 aug      Kurs i smide med Paul Riis   395:-/” 7-8 aug      Kurs i vävning med Karin Albrechtsson    395:-/” 

1999 Genom stiftelsens internationella kontakter blev stiftelsen inbjuda till ett Interreg III B projekt för Nordsjöområdet. North Sea Viking legacy.  Stiftelsen medverkade i hela projektet som observatörer.

1999 EU projekt – nästa fasen i den finasiella delen av foteviken
Beträffande EU pengarna kom dessa in från EU via kommunen och därefter till Stiftelsen som genomförde ett av sina första EU projekt med kommunen som med part.

1999 Genom stiftelsens internationella kontakter blev stiftelsen inbjuda till ett Interreg III B projekt för Nordsjöområdet. North Sea Viking legacy.  Stiftelsen medverkade i hela projektet som observatörer. Projektet pågick under 1999 till 2002 och hade till syfte att identifiera vikingatida lämningar och synliggöra dessa. Olika metoder för information med skyltning i naturen var en viktig del i förmedlingskonceptet. Till detta hörde också uppläggning av stigar i naturen där det kulturhistoriska landskapet visualiserades.
Under det 30 år som verksamheten bedrivet fån enskilda personer intressen till förening, stiftelse och i samförstånd skapande av ett kommunalt offentilgt museum i kommunen om dock på entreprenad  har idag Fotevikens Museum skapat   Anseendet runt om i världen är stort.  Som tursitisk besöksmål enastående och ett att kommuns verkliga dragplåster.
Som pedagogisk institution med tusentals skolungdomar som har fått sin historiska grund om om Vikinga/medeltid förstärkt genom besök på fotenvikens museum. Regionen, Malmö stad använd ofta oss som besöksmål för journalist och andra eminenta grupper för att visa Vikinga konceptet.
Som plattform för olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har idag flera tusen personer haft foteviken som sin tillflykt och utveckling och avstamp allti från ett par månader till mer än 16 år. Flera med lönebidrag som på grunda av tidigare skador i arbetslivet har här kortare  med ett fåtal åt till längre fått en trygg tillvaro och kunna i ett icke så pressat tempo kunnat gå till arbetet daglingen. Sjukfrånvaron har i så gott som samtliga fall varit mycket låg jag så gott som obefintlig under alla dessa år
Euprojekt blev en annan fjäder i hatten som vi kom att jobba med under mer är ett decennium.

1999? bildas Historiska skepp Ab

1999 till 2002 Projektet pågick under dessa år  och hade till syfte att identifiera vikingatida lämningar och synliggöra dessa. Olika metoder för information med skyltning i naturen var en viktig del i förmedlingskonceptet. Till detta hörde också uppläggning av stigar i naturen där det kulturhistoriska landskapet visualiserades.

1999 och 2003 var en stor grupp inom stiftelsen engagerad i reserach, forskning och rekonstruktionsarbete för att i experimentellt och vetenskapligt syfte återskapa en fullskalekopia av den marinarkeologiska fyndet av det till året 1390 daterade koggvraket som stiftelsen påträffat utanför Skanör, den s.k. ”Skanörskoggen”  

1999 -2003 Museet, stiftelsen, etc Mellan 1999 och 2003 var en stor grupp inom stiftelsen engagerad i reserach, forskning och rekonstruktionsarbete för att i experimentellt och vetenskapligt syfte återskapa en fullskalekopia av den marinarkeologiska fyndet av det till året 1390 daterade koggvraket som stiftelsen påträffat utanför Skanör, den s.k. ”Skanörskoggen Vi presenterade då en ide om att bygga ett antal medeltida koggar som vi var intresserad av att få byggt, testat vetenskapligt. 3 grupper startades. Varvet i Malmö med ett 20 tal deltagare som skulle under vår ledning (vilket innebar att vi kunde anställa arbetslösa och i stiftelsen  arkeologer och byggledning  från Vellinge kommun, 
 Data och informationsteknikgrupp som skulle dokumentera i bild, text, video, hemsida projektet och under ledning lära sig tekniker, programvaror etc. ett 10 -15 tal personer engagerades här och vi kunde anställa ett par personer som handledare till detta. Den tredje gruppen var historiskt hantverk, med syfte att kunna tillverkar material, kläder , utrustning möbler etc vikingatid och medeltid till miljöer och skepp. Detta utgjorde en stor grupp om ca 20-30 deltagare. Vi kunde här återigen anställa hantverkare som var kopplade i arbetslösprojekt till stiftelsen.  Experter från hela norden togs in och en fantastiks kunskap samlades upp gjordes och dokumenterades för framtida bruk.

2002 ADMINISTATIONSKONTORET 
I denna veva fick vi modellhus från Falsterbo radarstation som vi uppförde vid
sidan om röda huset och som framöver skulle bli vårt kontor. På bassängerna mot
norr flyttade vi forskning och marinarkeologi tillsammans med vårt ritkontor.

Byggnad 14 bunkern – pumphus till reningsverk befintlig permanent enligt ritning permanent bygglov. 
Byggnad 13 pannrum till administrationsbyggnad - enligt ritning permanent bygglov.

Röda huset  fikarum

smedjan

KOMMUNENS Ombyggda slamhallar - förråd

 2000 kunde stiftelsen genom dess internationella kontakter initiera och presentera för Vellinge kommun ett färdigt och godkänt koncept för ett stort EU-projekt. Kommunen åtog sig leadpartnerrollen. Detta Intreg III B-projekt handlade om länderna kring Östersjön och deras samhörande historia. Projektet, med namn Balder, påbörjade studierna av det kulturlandskap vi omger oss med. Tidsperioden var från vikingatid till nutid och de sju olika parterna hade tilldelats var sin tidsperiod och var sitt område. Stiftelsen ansvarade för den vikingatida perioden och för Skåneland.  Förutom kulturhistoria ingick även natur- och marin arkeologiska koncept i projeketet. 
Inom EU:s Östersjöprogram initierade stiftelsen ett stort EU projekt inom Interreg III B: Destination Viking Living History. Andra deltagare var Region Skåne som agerade Leadpartner och Vellinge kommun som innehade finance managment. Fotevikens Museum agerade Projektledare för Region Skånes räkning för hela projektet. Åtta partner från fyra länder deltog. Målet var att kartlägga respektive museums vikingatida närområde med därtill hörande källstudier och även med arbete ute i kulturlandskapet. En omfattande bok om Skåne och dess vikingatid producerades av Fotevikens Museum, baserat på ett mycket omfattande forskningsarbete inom museet. Boken ingick bl.a. i museets åtagande inom projektet. I projekt ingick också kartläggning av vikingatida lämningar kring de olika partnernas område. I arbetet ingick även framtagande av kvalitetskoncept kring så kallade Arkeologiska friluftsmuseer.  http://www.destinationviking.com/www.destinationviking.com

 2000.-april -27 STUGOR MM

Stugorna RÖDA -almogestil

Ventilation injusteras i administrationsbyggnaden. Uthyrningsstugorna har självdragsventilation. Sotare Gilbert Larsson har kontrollerat taksäkerheten den 13 nov.Barnsäkerheten är kontrollerad i utrymmen där barn vistas som t.ex. stugor, vandrarhem, samlingslokaler etc. Flera byggnader är besiktigade. Donerade bodar och stugor är av äldre datum och klarar inte kraven på god energihushållning. Viktig att noterna att stugorna samt museets verksamhet är förlags under sommarhalvåret uthyrningen främst uthyrs En del av vandrarhemmet (stugorna) avviker bl.a. vad gällande höjd samt krav på tillgänglighet. Metria har ombesörjt lägesbeskrivningar. Utstakningen har skett med byggherrens försorg. Kontrollplan, skriftlig bygganmälan och anmälan om kvalitetsansvarig är gjord.

En stuga görs handikappanpassad för rörelsehindrade. Saknade konstruktionsritningar har tagit fram.

2000 Friluftsfrämjandes hus

Ägare Friluftsfrämjandes

När Friluftsfämjanes hus  nr 40  byggde de upp i området vi foteviken Stugor. Alla bodar,
moderna byggnader, lösören från såväl museiverksamheten  Stiftelsen fotevikens museum s
om Koggmuseet – historiska skepp AB   - gick nu över i Björn Jakobsen bolag samt föreningen Sveg behöll sitt.

2000 Plasthallarna (slamhallarna (valhall) blev år Höllvikens bygdegård  46a, 44b  ,

2002 Cateringköket Restaurangkök tillbyggdes cateringköket av FAB och hus med lösöre ägdes av FAB
- blev sedan Event vision AB  ägor i samband med nerläggning av koggmuseet restaurang.

2003-08-30 Bildar Historiska skepp AB 556648-1791  dotterbolag till Foteviken Ab.  

2003 ansökte stiftelsen och museet om medel från Framtidens Kultur och erhöll sådana för en omfattande inventering av hela Sveriges bestånd av mera framträdande vikingatida fornlämningar: ”Det Svenska Kulturlandskapet”. Detta omfattande arbete resulterade bl.a. i databasen Vikingarnas landskap, fritt och tillgänglig för alla på nätet.  Se http://www.fotevikensmuseum.se/sweden/vik1.htm
2003 Godkändes ett projekt ,  Destination Viking Saga land, initierat av Fotevikens museum med projektmedel från bl.a. Region Skåne och i samverkan med Rogaland Fylkeskommuns kultursektor i Norge. Projektet innebar nätverksuppbyggande runt omkring i Skandinavien och det lade grunden till ett Interreg III B projekt för Norra periferin . Här ingick Nordnorge, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna, Shetland  samt New Foundland. Representanter från Fotevikens Museum samt Rogalands Fylkes kommun agerade konsulter och vetenskapliga garanter. Projektet innefattade studier av kulturlandskapet och integrering av vikingatida lämningar i ett övergripande förmedlingskoncept.  Studier av äldre sagor och sägner var också en huvudpunkt. Island blev därför leadpartner och ministeriet på Island var direkt involverat.
http://www.northernperiphery.net/managers/Library%5CProject%20Publicatio...

Parallellt med detta projekt blev stiftelsen och Vellinge kommun involverade i ett stort Nordsjöprojekt inom Interreg III B, Nave nortrail. Stiftelsens del blev att man här kunde rekonstruera ett utsikttorn, baserat på forskning kring vikingatida försvarstorn.
http://www.northseatrail.org/index.php/se/

2003-08-30
 Historiska skepp AB 556648-1791 bildades , ett   dotterbolag till Foteviken Ab   Detta för att driva  koggmuseet i Malmö Uppdraget från malmö stad – köpte in utrustning maskiner, museal inredning mm

2003 Då skeppen nästan var klara. fick genom upphandling Stiftelsen bolag , till foteviken AB dotterbolag Historiska skepp uppdraget att bygga upp en pedagogisk och museal verksamhet kring skeppen i Malmö.  Historiska skepp bildades för att Malmö stad ville ha en transparant insyn i verksamheten. Här kunde ett 10tal personer erbjudas anställning och ingå i den totala museial verksamheten i foteviken och Malmö.

2004-2005 Entrehus 38 a  Byggdes av FAB -38 inkl samt toalett 38c

Detta för att driva  koggmuseet i Malmö

2004 ingick stiftelsen som konsulter i Öresundsprojektet ”Pileland – kultur och natur”. http://www.pilelandet.com/index_2.html
projektet ledes av Vellinge Kommun
 2004 - 2009 svarade stiftelsen och Fotevikens Museum för att utveckla och rusta de två koggarna som man byggt i Malmö för segling. Samtidigt byggde man upp Koggmuseet i Malmö med både traditionella utställningar och med levande miljöer. Arbetet med förmedling och förmedlingsmetoder ingick också.
För att dra lärdom av de EU-projekt som stiftelsen varit initierade i skapades projektet ”KNOT” (Kultur Natur och Turism).  Här var målet bland annat att finna bra lösningar med den digitaliserade karta vilket gjorde att man på Internet skulle kunna söka kunskap och även finna intressanta platser man kunde besöka. Erfarenhetsutbyte ingick i hög grad i projektet. Alla partnerna hade nämligen tidigare varit lead partner i egna projekt. LeadPartner Vellinge kommun och Rogalands fylkeskommun var projektledare.

 2004- 2008 har Fotevikens Museum och stiftelsen svarat för de vetenskapliga studierna och forskningen som utgjort underlaget i att i digital form återuppbygga Malmös bebyggelse år 1692. Fotevikens Museum var dessutom initiativtagare till hela projektet, det största vetenskapliga historieprojektet i digital form i Sverige.
http://www.malmo1692.se/Sv/index.htm

2006- 2007 Inom ramen för Växtkraft mål 3 under åren gjorde stiftelsen en intern studie för att studera de egna leden kunskaper i arkeologi och historia samt i kunskapen att hantera datorn för såväl sammanställning som förmedling, här ingick kunskap studier av allt från officepaket, web mm. Region Skåne anlitade stiftelsen som konsulter 2006 i samband med ett projekt med Baltic + + vilket hade som huvudtema kulturhistoria över nationsgränser.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/97861

2007 april -10 Arendeavtal 2
Från första arrende avtalet med Göran Holm skrevs så ett nytt avtal med en ny
tids period 7 år med start med Lars Ingvar Ljungman

2007 – 2010 initierade stiftelsen ett större nätverk i Europa och erhöll medel för att utveckla och beskriva modellen för s.k. ”Arkeologiska Friluftsmuseet” som ett led i ICOM:s (Internationell Council of Museums) museala konceptutveckling. Detta ingick i Kultur 2000 programmet och projektet gick under namnet ”LiveARCH”.
http://www.exarc.net/eu_projects/livearch.html 2008-07-04  Bildas Fotevikens Kulturcenter AB – 556761-5140 - fristående bolag för att driva restaurang verksamhet på Koggmuseet samt i Höllvikens bygdegård. ”Valhall,  ägt av Björn Jakobsen Alla aktivitet verksamhet med mat, guidning femkamp segling etc för företag samlades här,   projektanställd persona – verksamheten tog aldrig riktig av. Restaurangverksamhet samt företagsverksamhet med 5 kamp lekar segling och mat

2008-09-04 Namn ändras Fotevikens Kulturcenter 556761-5140 till Event vision AB  
Med min Systerdotters man vid rodret Andreas drev koggmuseets restaurang samt Valhalls bar och sedan även när koggmuseet tvingas stänga den populära medeltidsrestaurangen på svävarterminalen tog man över Siriuspalatsets restaurangens verksamhet för Par Bricole. Förutom att man körde vidare i Valhall med vikingamat på foteviken museum.
I samband med nerläggning av restaurangverksamheten på koggen blev hela köket över och flyttades till Höllviken bygdegård/Valhall samt museet restaurang Handelsboden i entré byggnaden.  Event vision AB fick dessa utrustnings tillgångar av Björn M Jakobsen.

2008 -2010 Stiftelsen är engagerde i ett omfattande projekt inom South Baltic Interreg IV C. Detta har till uppgift att öppna upp Skåne, Bornholm och norra Polen som ett cykelområde där man med cykelns hjälp ska kunna finna fram till vårt gemensamma kulturlandskap och deras fornminnen.
www.bikethebaltic.com  sedan  blev det Valhall med 46 d torshall  och 46 c fejas sal.

Koggmuseet - medeltidsskeppen Uppdraget från Malmö stad – köpte in utrustning maskiner, museal inredning mm

2008-07-04  Bildas Fotevikens Kulturcenter AB – 556761-5140 - fristående bolag för att driva restaurang verksamhet på Koggmuseet samt i Höllvikens bygdegård. ”Valhall,  ägt av Björn Jakobsen Alla aktivitet verksamhet med mat, guidning femkamp segling etc för företag samlades här,   projektanställd persona – verksamheten tog aldrig riktig av. Restaurangverksamhet samt företagsverksamhet med 5 kamp lekar segling och mat

2008-07-04  Bildas Fotevikens Kulturcenter AB – 556761-5140 
fristående bolag för att driva restaurang verksamhet på Koggmuseet samt iHöllvikens bygdegård. ”Valhall, 
ägt av Björn Jakobsen Alla aktivitet verksamhet med mat, guidning femkamp segling etc för företag
samlades här,   projektanställd persona – verksamheten tog aldrig riktig av.
Restaurangverksamhet samt företagsverksamhet med 5 kamp lekar segling och mat

2008-09-04 Fotevikens Kulturcenter 556761-5140  till Event vision AB 
Med min , Björns Systerdotters man vid rodret Andreas drev koggmuseets restaurang samt Valhalls bar
och sedan även när koggmuseet tvingas stänga den populära medeltidsrestaurangen på svävarterminalen
tog man över Siriuspalatsets restaurangens verksamhet för Par Bricole. Förutom att man körde vidare i
Valhall med vikingamat på foteviken museum.
I samband med nerläggning av restaurangverksamheten på koggen blev hela köket över och flyttades
till Höllviken bygdegård/Valhall samt museet restaurang Handelsboden i entré byggnaden. 
Event vision AB fick dessa utrustnings tillgångar av Björn M Jakobsen.
När så Andreas ville lägga av med restaurangverksamheten om bli lärare på kockskolan fick jag tillbaka
Aktierna i Event vision AB och inventarierna överfördes till foteviken AB.
Bolaget blev vilade och fram till 2015

2008-09-04 Namn ändras Fotevikens Kulturcenter 556761-5140 till Event vision AB  
Med min Systerdotters man vid rodret Andreas drev koggmuseets restaurang samt Valhalls bar och sedan även när koggmuseet tvingas stänga den populära medeltidsrestaurangen på svävarterminalen tog man över Siriuspalatsets restaurangens verksamhet för Par Bricole. Förutom att man körde vidare i Valhall med vikingamat på foteviken museum.
I samband med nerläggning av restaurangverksamheten på koggen blev hela köket över och flyttades till Höllviken bygdegård/Valhall samt museet restaurang Handelsboden i entré byggnaden.  Event vision AB fick dessa utrustnings tillgångar av Björn M Jakobsen.
När så Andreas ville lägga av med restaurangverksamheten om bli lärare på kockskolan fick jag tillbaka Aktierna i Event vision AB och inventarierna överfördes till foteviken AB.
2009 Museiverksamheten fortsatt upphandlingsperioden ut. 2009 ny upphandling men i mindre skala Detta innebar underhåll samt segling med skepp i pedagogiskt syfte med skolbarn främst från malmö. Det innebar givetvis med minskade resurser även nerdragning av den fasta personalen. Total har koggprojekt omsatt ca  50 miljoner i rena pengar utan arbetsmarknadspolitiska insatser.
2009 Men allt har sin ende
För fyra år sedan kund Björn konstatera att om fyra år stod pensionen för dörren för honom och inom ramen för tre ytterliggare år 4 till i staben. Det var mer än 50 % av personalstyrkan nu in i 2010 talet förutom ett gäng i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Planerar att tydliggöra  museet med Vikingstad som en del och överiga lokaler och aktiviteter med aktörer som en annan.
Foteviken Museum på ena sidan och Fotevikens kulturcenter på andra sidan.
Samtidigt som entrebyggnad med kafe byggdes till med utställningshall tömdes halva administrationslokaler och ny aktör trädde in med Höllvikens konsthall.   Tidigare arrangemangs lokalerna med kök och det hela blev Cateringkök och arrenderades ut, Arrangemanslokalen Valhall blev förening Vellinge bygdegård.  Stugorna togs över av OX” som i avtalet även svarade för uthyrning och förvaltning av alla moderna fastigheter. Föreningen SVEG hade sina lokaler och den experimentella förening SEA group tog över Ettan – huset med verkstad och samlingslokaler.
Slutligen hade även tillbygganden vid entrehuset blivit klar och museipersonal kunde flytta upp dit. Gnom bildande av Skånes hantverksinstitut blev gamla verkstäder men snickeri , smedja, etc kopplade till den gamla andminstrationen som gjordes om till lokale för hantverk inomhus som vävning, keramik, sömna etc. I dessa lokaler kopplades även in projektet Annorlunda med knytning till musikskolan mnumera kulturskola omch lls verksamhet under ledning av Frösunda lss.
Beträffande EU pengarna kom dessa in från EU via kommunen och därefter till Stiftelsen som genomförde ett av sina första EU projekt med kommunen som med part.

2010-2012 Hands on  ett leaderprojekt med koping till levandegörande av hantverk 

2010 till 2012 deltar stiftelsen i projeketet AMAPROF vilket ingår i programmet Interreg IV. Projektet är ett crossborder projekte och har till syfte  att stärka utveckling av samverkan mellan två muser med tillhörande erfarenhetsutbyte. Museets egen anställda, professionella personal samverkar här med volontärer. www.amaprof.se

2011 -2012  Nätverk söderslättsmuseer med avsikt att samköra  Museern på söderslätt med gemensam marknadsföring och porttal. 

2011 -2012  Intheater engagerad i ett omfattande projekt inom South Baltic med inriktning på kuturteater i Polen och litauern

 2011-2012 byggdes till, Administrationsbyggnaden 38 d  denna byggnad

2011 Gamla admin blir konsthall mm

20xx Frösunda & Skånes hantverksinstitut

2012 -2014  Intheater engagerad i ett omfattande projekt inom South Baltic med inriktning på kuturturism med musik, festival och handcraft i Polen och litauern

2012-05-04  Styrelsemöte i stiftelsen Foteviken Maritima centrum beslut att låna 1 000 000:- av Björn Jakobsen
Styrelse möte samma dag även i Foteviken AB samt Historiska skepp AB samma dag och informerades om samma sak.

2012-05-09 upprättas pantsättning samt ett Skuldebrev uppförs mellan Björn Jakobsen och Foteviken Martima centrum
och pantbrev tas ut av Björn Jakobsen på foteviken AB samt Historiska Skepp AB 

2012-05-17 Sven Rosborn, Sandra Enoksson Samt Ralph Thysell  - alla i ledande positioner på Fotevikens Maritima centrum
samt historiska Skepp AB. De går igen och sammanställer en inventering på vem som äger vad 

 

Bilaga 2
XXXXXX Bildar dotterbolag Historiska skepp AB 556648-1791 till
Foteviken AB datum
Genom ett Arbetsmarknadspolitisk projekt där Malmö stad ville ha hjälp
bildades Historiska skepp AB – ett dotterbolag till Foteviken AB, Detta för att
bygga tvåmedeltida Koggskepp med verksamhet i Malmö , detta som
sysselsättning för Arbetslösa.
Förutom koggskeppen så byggdes Koggmuseum och upplevelse plats vid gamla
svävarterminalen . Detta på uppdrag av Malmö stad. Projekt varade i 10 år .
Verksamheten bedrevs tills att Malmö stad lade ner projektet.
2012 Arbetslösheten
Arbetslösheten hade gått ner i hela landet och det påverkade givetvis både
koggmuseet och Foteviken museum framtid med extra personella resurser.
Stiftelsen i Fotevikens Maritma centrum i konkurs 2012-11-23
En orsak var att vi ville lägga ner stiftelsen då ändamålet med verksamheten
inte stämde med verkligheten. Det andra var att Moms på verksamheten mm.
omkostnader projektbidrag och verksamheten inte gick ihop.
Bilaga 3

FOTEVIKEN MUSEUM bara ett namn
Ägarförhållande 2012-11-23 Foteviken och
kringorganisationerna
Bolagen som Fotevikens Maritima centrum drev
Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum ägde driftbolaget  Foteviken
AB vars verksamhet innefattar förvaltning och skötsel av museala hus
miljöer, stugor, restaurang, fastigheter, lokaler och utrustning i
Foteviken och Fotevikens Museum.

På samma sätt äger Foteviken ABs dottbolag Historiska skepp AB
ateriell utrustning som ingår i
driften av Koggmuseet i Malmö. 

Lån från Björn M Buttler Jakobsen , se styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll  4 maj 2012 protokoll 2090
likviditetsproblem
Om ekonomiska situationen i Foteviken Maritima centrum 1011715 .
Björn M Jakobsen redogjorde att han var villig att låna privata medel
för att täcka likviditetsproblemet med 1 000 000:- med 6 % ränta 
2012-04-01
Bilaga 4
Pantbrev

Som säkerhet vid utebliven betalning erhåller BMJ Björn M Buttler
Jakobsen  Aktierna i Historiska Skepp AB och Foteviken AB
Se  skuldebrev, bilaga 5  
pantbrev bilaga 6  
och kvittens bilaga 7

Styrelseprotokoll  4 maj 2012 Foteviken AB   2091A 
Bilaga 8

Styrelseprotokoll Historiska skepp 2088
Bilaga 9
Styrelse protokoll FAB Foteviken AB 2012-11-23
Bilaga 10
Styrelseprotokoll His  Historiska Skepp AB 2012-11-23
Bilaga 11
2012-maj-17 Ägandeförhållande av byggnader och inventarier

Bilag 12
Bilder inventarier som ovan
Bilaga 13
Vikingaskeppet Erik Emunen ingår också. Ägs av Foteviken AB
I denna försäljning ingår även Vikingaskeppet Erik Emune som seglas
av förening SVEGs båtlag..
2012 juli 26 26 Styrelsemöte den nr 2092 
Vidare om den ekonomiska sitsen i Foteviken Maritima centrum
1011715  samt presentation av ägarförhållanden på Foteviken
organisationerna. 
§ 5 Ralph Thysell samt Sven Rosborn föredrog sammanställningen av
ägarförhållande gällande byggnader och inventarier i fotevikens

se inventeringen

2012 Ägare

Ägare FMC

FMC äger Administrations huset 43 samt 44a – gamla kontoret, 

ÄGER VELLINGE KOMMUN Röda huset 44b samt smedjan etc 44c,44och används för personal samt frivilliga och föreningarna,
Bunkern , ARKIV FÖR  böcker, museala föremål,  Valhall - slambäddar och stommen till framtida Vellinge bygdegård   

Ägare Föreningen SVEG
Svegs hantverkshus
– idag stuga 19 var då svegs klubbstuga
Snickeribod   - bestående av tre bodar  blev  senare Vita huset och därefter stuga 2.
Förråds containers 44d och 44e 
Omklädningsbodar på hjul bakom varvet
Hakiställning – timmerföråd donerat till SVEG
Volontärhuset – senare  ombyggda av FAB  till stuga 5,6,7
Sängar , lösören 5,6,7,
Vita huset  inredning, våningsängar
Fotevikens Stugby 39  , Sex moduler  nr 11-16
stuga -stommar 17,19 skänkta till SVEG av Björns kompisar.

Ägare vellinge kommun
Gröna tältet Vellinge kommun
Bunkern
Röda tegel huset

Ägare FAB
Dator och övrig
utrustning i administratinons huset
Röda huset tvättmaskiner och lösören
Snickeriboden  Maskiner och verktyg
Förrådskontainer maskiner och verktyg
Timmersågen (wermlandssågen) 
Gröna tältet – lösöre 
Bunkern elektronik lösören mm
Pannrum 44 i -  hus med utrustning
XXX När – återtogs av  FAB när Eventvision namnändrat till Arrangemangsboaget och aktierna såldes
återtog FAB – restaurangkökshuset med utrustning.

XXX när Vitahuset, - närmsta gänget  min kompisgrupp och släkt -  SEAG var en lös grupp som
höll på med experimentell arkeologi. tidigare höll man till i stuga 19 där även föreningen SVEG hade sin möteslokal.
Stommen utgjorde av flera bodar etc som ägdes av Björn Jakobsen, Fab disponerade senare,

Fotevikens Stugby 39 , moderniserades och iordninggjordes av FAB, Lösören samt inredningar möbler mm

Handelsboden 38a ägare FAB Köksutrustning inredning ink butiksinredning

2012-08-02 köpeavtal mellan Stiftelsen Foteviken maritima centrum och Björn Jakobsen.

Gamla administrationen, Fastigheten 38   entrébyggnad med kontor, alla lösören med  - biblioteket , arkivet, klädförrådet  sy och läder verkstaden , arrangemangsförrådet. Björn Jakobsen köper detta Fastigheterna 6-36 vikingastaden – alla lösören i vikingamiljöerna för 300 000:-för att stärka ekonomin  i stiftelsen 
Bunkern Fastigheten 44k alla lösören undantagna privata.
Allt Gick över till Björn M Jakobsen privat

2012-11-23 Satte man Stiftelsen foteviken maritima centrum FMC i konkurs

2012-11-28  Björn Jakobsen äger nu Foteviken Ab 556558-0296  samt Historiska skepp AB 556648-1791
samt har köpt fri Gamla Administrationen 2012-08-02 med allt lösöre vikingatid och modernt.

 

2012-05-04  Styrelsemöte i stiftelsen Foteviken Maritima centrum beslut att låna 1 000 000:- av Björn Jakobsen
Styrelse möte även i Foteviken AB samt Historiska skepp AB samma dag och informerades om samma sak.

2012-05-09 upprättas pantsättning samt ett Skuldebrev uppförs mellan Björn Jakobsen och Foteviken Martima centrum och pantbrev tas ut av Björn Jakobsen på foteviken AB samt Historiska Skepp AB

2012-05-17 Sven Rosborn, Sandra Enoksson Samt Ralph Thysell  - alla i ledande positioner på Fotevikens Maritima centrum samt historiska Skepp AB
De går igen och sammanställer en inventering på vem som äger vad

Ägare 2012

Ägare FMC

FMC äger Administrations huset 43 samt 44a – gamla kontoret Röda huset 44b samt smedjan etc 44c,44 ägs av Vellinge kommun och används för personal samt frivilliga och föreningarna Bunkern , böcker, museala föremål Vellinge bygdgård  Ägare Föreningen SVEG Svegs hantverkshus – idag stuga 19 var då svegs klubbstuga Snickeribod   - bestående av tre bodar  blev  senare Vita huset och därefter stuga 2. Förråds containers 44d och 44e Omklädningsbodar på hjul bakom varvet Hakiställning – timmerföråd donerat till SVEG
Volontärhuset – numera ombyggda av FAB  till stuga 5,6,7 Sängar , lösören 5,6,7, Vita huset våningsängar Fotevikens Stugby 39  , Sex hus  nr 11-16 17,19 skänkta till SVEG av Björns kompisar.

Ägare vellinge kommun Gröna tältet Vellinge kommun Bunkern Röda tegel huset

Ägare FAB Dator och övrig utrustning i administratinonshuset Röda huset tvättmaskiner och lösören Snickeriboden  Maskiner och verktyg Förrådskontainer maskiner och verktyg Timmersågen (wermlandssågen)   Gröna tältet – lösöre  Bunkern elektronik lösören mm Pannrum 44 i -  hus med utrustning Plasthallarna blev år 2000 Höllvikens bygdegård  46a, 44b  ,sedan  blev det Valhall med 46 d torshall  och 46 c fejas sal.
Restaurangkök tillbyggdes cateringköket av FAB och hus med lösöre ägdes av FAB - blev sedan Event vision AB  ägor i samband med nerläggning av koggmuseet restaurang. – återtogs av  FAB när Evetnvision namnändrat till Arrangemangsboaget och aktierna såldes återtog FAB – restarunagkökshuset med utrustning. Vitahuset, - min kompisgrupp och släkt -  SEAG var en lös grupp som höll på med experimentell arkeologi  Stommen utgjorde av flera bodar etc som ägdes av Björn Jakobsen Fab disponerade senare, Fotevikens Stugby 39 ,moderniserades och iordninggjordes av FAB Lösören samt inredningar möbler mm Entrehus 38 a 38 a samt toalett 38c Byggdes 2004-2005 av FAB - Handelsboden 38a ägare FAB Köksutrustning inredning ink butiksinredning Administrationsbyggnaden 38 d  denna byggnad byggdes till 2011-2012

Ägare Friluftsfrämjandes Friluftsfämjanes hus  nr 40  byggde de upp i området vi foteviken Stugor.

Alla bodar, moderna byggnader, lösören från såväl museiverksamheten  Stiftelsen fotevikens museum som Koggmuseet – historiska skepp AB   - gick nu över i Björn Jakobsen bolag samt föreningen Sveg behöll sitt 

2012-08-02 köpeavtal mellan Stiftelsen Foteviken maritima centrum och Björn Jakobsen. Björn Jakobsen köper Gamla administrationen, Fastigheten 38   entrebyggnad med kontor, alla lösören med  - biblioteket , arkivet, klädförrådet  sy och läder verkstade , arrangemangsförrådet Fastigheten 44k Bunkern alla lösören undantagna privata. Fastigheterna 6-36 vikingastaden – alla lösören i vikingamiljöerna för 300 000:- Gick över till Björn M Jakobsen privat

2012-11-23 Satte man Stiftelsen foteviken maritima centrum FMC i konkurs

2012-11-28  Björn Jakobsen äger nu Foteviken Ab 556558-0296  samt Historiska skepp AB 556648-1791 samt har köpt fri Gamla Administrationen 2012-08-02 med allt lösöre vikingatid och modernt. 

2013-01-01 Malmö stad la ner Kogg projektet 

2013-01-16 NOK 769625-7471 bildas. Ekonomiska föreningen Nordiska föreningen för kulturell förmedling .
NOK  blir organisationen som tar över stiftelsen FMC arbete med att driva Foteviken Museum

Björn Jakobsen och hans bolag lånar  utan hyreskostnad, hus, utrustning, material ettc till NOK  för att man där skall
kunna forsätta den museala verksamheten med kring verksamhetern etc

Föreningen SVEG ställer upp med sina grejor.

2013-01-01 Malmö stad la ner Kogg projektet  

2013-01-16 ekonomiska föreningen Nordiska föreningen för kulturell förmedling  NOK 769625-7471 bildas. NOK  blir organisationen som tar över stiftelsen FMC arbete med att driva foteviken Museum

2013 jan -16 Björn Jakobsen och hans bolag lånar ut hus utrustning material till NOK utan hyreskostnad etc

2013 jan -16 Föreningen SVEG ställer upp med sina grejor.

2013-04-05  nytt arrendeavtal mellan NOK och Vellinge kommun  769625-7471  På sju år fram tom 1 maj 2020

2013-04-05  nytt arrendeavtal mellan NOK och Vellinge kommun  769625-7471 
På sju år fram tom 1 maj 2020 

Nya tider. Stiftelsen läggs ner Björn utvecklar

2014-09-23  Foteviken AB 556558-0296 återköper  av Björn Jakobsen  fastigheten 43+44A  gamla administrationen.
Den hamnar nu i Foteviken AB ägor

2014-10-17 verksamheten med drift av koggmuset genom  Historiska skepp AB 556648-1791  är nerlagd.
Bolaget får nytt namn och verksamhet till nya idevision i skåne Ab   NR 2 Bolaget användes in speciell utan blev vilande.

2014 ?När så Andreas ville lägga av med restaurangverksamheten om bli lärare på kockskolan fick jag tillbaka Aktierna i Event vision AB och inventarierna överfördes till foteviken AB.

2014-09-23  Foteviken AB 556558-0296 återköper  av Björn Jakobsen  fastigheten 43+44A  gamla administrationen. Den hamnar nu i Foteviken AB ägor

2014-10-17 ändrade Namnet på Historiska skepp AB 556648-1791 till idevision i skåne Ab   NR 2 dvs den andra version av idevision med historisk skepps organisationsnummer.

Bolaget användes in speciell utan blev vilande.

2015Bolaget blev vilade och fram till 2015

2015-01-14 byter bolaget  namn från Eventvision Ab 556761-5140 byter till Arrangemangsbolaget.  Planen var här 
ursprungligen att utveckla arrangemangsverksamheten i eget bolag. Till en början -Ett ganska stillsam tid bolaget
mycket lite aktivitet.

2015 Bolaget blev vilade och fram till 2015

2015-01-14 byter bolaget  namn från Eventvision Ab 556761-5140 byter till Arrangemangsbolaget. Med samma org nummer 556761-5140 Ett ganska stillsam tid bolaget mycket lite aktivitet.

2016-01 03 Två nya kockar vill prova på att driva Arrangemangsbolaget med restaurangen på museet  ”den fede gåsen” samt arrangemangsverksamheten på plats och i Valhall De får Bolagets aktier av mig men köket och den utrustning som Andreas fick när koggen lades ner lämnad han åter till foteviken Ab när han återlämnade aktierna i bolaget till mig utan kostnad.  All denna utrustning finns nu i  Foteviken AB ägor. Den sommaren är jag ledig på sensommaren –väl åter så ser jag att de bara har skulder och säger att de får sätta bolaget i konkurs.
xxx  Arrangemangsbolaget 556761-5140 i konkurs.

2016-01 03 Två nya kockar vill prova på att driva Arrangemangsbolaget med restaurangen på museet  ”den fede gåsen”
samt arrangemangsverksamheten på plats och i Valhall.  De får Bolagets aktier av mig men . utan kök och inventarie som är överförda till Foteviken AB.

xxxxx Arrangemangsbolaget 556761-5140 i konkurs. Den planen höll inte, på sensommaren –så ser jag att de bara har skulder och säger att
de får sätta bolaget i konkurs.

2017-11-01 idevision i skåne Ab 559125-6283 bildas med Björn M Jakobsen som ägare . Idevision ab är förvaltningsbolag 

2017-11-01 idevision i skåne Ab 559125-6283 igen bildar jag så  3 gg gilt bildas med Björn M Jakobsen som ägare
Idevision ab är förvaltningsbolag

2018-08-21 ändras historiska skepp AB 556648-1791 som fått namnet  idevision AB 2  till historisk Mat & Event AB 556648-1791 Detta med målsättningen att med Vår ekonom som Gertrud Berg som VD  driva Valhall restaurang och arrangemangsverksamhet i museet regi/Egen regi.

2018-06-24 Vår ekonom tillika vd i Historisk Mat & event Ab Gertrud Berg dör  

Xxxxxxxxxx Blir Historisk mat och event AB 556648-1761 dotterbolag till FAB 556558-0296

XXXXXX idevision blir Koncernledning  och all ägande flyttas till Foteviken AB från historisk mat & Event Ab

2019-06-17  Årsmöte NOK 769625-7471 Årsmöte §5 röstlängd 7 personer2019-02 26   Björn Jakobsen säljer Foteviken AB till Idevision i skåne Ab nummer 3 org nummer 559125-6283  Detta innebär  att idevision i skåne AB  funnits i tre versioner med olika orgnummer sedan 1988. Det senare är idag verksamt som Moderbolag till Foteviken AB samt Historisk mat& event AB

2018-06-24 Historisk Mat & event Ab Gertrud Berg dör VD och museet  ekonom  

2018-08-21 ändras  åter bolaget nam och nu till historiska skepp AB 556648-1791 som fått namnet  idevision AB 2  till historisk Mat & Event AB 556648-1791
Detta med målsättningen att med Vår ekonom som Gertrud Berg som VD  driva Valhall restaurang och arrangemangsverksamhet i museet regi/Egen regi.

Xxxxxxxxxx Blir Historisk mat och event AB 556648-1761 dotterbolag till FAB 556558-0296

xxxxx Koncern och all ägande flyttas till Foteviken AB från historisk mat & Event Ab

2019-06-17  Årsmöte NOK 769625-7471 Årsmöte §5 röstlängd 7 personer

2019-02 26   Björn Jakobsen säljer Foteviken AB till Idevision i skåne Ab nummer 3 org nummer 559125-6283
Detta innebär  att idevision i skåne AB  funnits i tre versioner med olika orgnummer sedan 1988.
Det senare är idag verksamt som Moderbolag till Foteviken AB samt Historisk mat& event AB

2020-11-05  Överlåtelseavtal  - idevision 559125-6283 köper Foteviken AB 556558-0296 från Björn M Jakobsen när?

2021-03-29  Theres Assarsson blir styrelsesuppleant i Ibento AB 559309- 6687 där Christina Enehov är ordinarie ledamot

xxxx Idevision Ab  559125-6283 sälj till Historisk mat och event AB  556648-1791 till Christian Enehovs bulvan Therese Assarsson  I detta läge har mat & event AB skaffat på sig viss ny utrustning samt restaurang utrustning från idevision/Foteviken AB

2020-11-05  Överlåtelseavtal  - idevision 559125-6283 köper Foteviken AB 556558-0296 från Björn M Jakobsen när?2021-03-29 Idevision Ab  559125-6283 sälj till Historisk mat och event AB  556648-1791 till Christian Enehovs bulvanTherese Assarsson samtigt blir  Therese Assarsson blir styrelsesuppleant i Ibento AB 559309- 6687 där
Christina Enehov är ägare och  ordinarie ledamot.
2020 Fotevikens Museums som attraktion.
Vi vet redan att vi drar folk- så 50000  , kan inte det vara något att satsa på. Hjälpa till med annonsering och informationsspridning inom såväl som utom kommunens och landets gränser. I  år blir utbudet i Museibutiken blir ännu bättre, Mindre vandrarhemsboende blir stugboende klar samt restarangdel som kan erbjuda såväl kaffe och kaka som spännande vikinga mål o m därtill hörande drycker.

Vetenskapligt
Vetenskapligt ger också detta reservat många nya dimensioner. Dels genom möjligheterna med den exprimitella arkeologin. Där husbygge, Båtbyggen utprovning och forskning med olika hantverkstekniker bortglömda och idag bara teoretiskt beskrivna många möjligheter.

Det tillför vetenskapen inte bara möjligheten till utprovning men det ger också utrymme för nytolkningar och vetenskapliga och populära arkeologiskt beskrivna rapporter och publikationer. Dessa kan publicera dels i det tryckta formen men även förmedlas via Internet, film och multimedia presentationer. På så sätt ger det också adekvata uppgifter för intresserade, arbetslösa mm som så väl hantverksmässigt som produktion på olika media och moderna tekniker kan träna sin färdighet

Vikingareservatet
Vikingareservatet som drivets i Museets regi kan ses ur flera perspektiv. En plats där arbetslösa får medverka med adekvata uppgifter. En plats för pedagogisk verksamhet för skola under vår och höstterminen Ett besöksmål för den lokalt boende och för den betalade Turisten.Vikingareservatet är unikt. Platsen har en historiskt förankring, den är vacker utmed havet, den är tillräckligt stor för att skapa förutsättningar för att bli självbärande kulturplats. Vikingareservatet  har sin bakgrund från det att se till att skapa en kulturplats som belyste Vellinge och  Falsterbohalvöns storhetstid  700-1500 med den maritima miljön och aktiviteterna i spetsen- dvs fiske, sjöfart och handel. För att dra ytterligare publik till museet – skapades då tankarna kring Vikingareservatet. Möjligheterna gjordes genom den mark som kommunen ställde till förfogande samt den stora arbetslösheten.
Genom att innanför en vall bygga upp ett samhälle från perioden 1000-1100 tror vi också att denna aktration kan skap mycket intressanta framtida möjlighter för museet såväl kulturhistoriskt som vetenskapligt som ekonomiskt.

Området
Området skall bebyggas med ett fyrtiotal byggnader. Innanför vallen ligger husen tätt, man tar sig fram i de små gyderna mellan husen. Varje hus har sin speciella funktion. Här bor och verka hantverkare från när och fjärran. Man ”äger” ett antal veckor som man som hantverkare lever i sitt hus sedan kommer nästa familj och tar över. De andelsboende svara för skötsel och boendemiljön, utbjuder sina tjänster och produkter till den besökande samtidigt som man utgör en levande bild av historien i huset. 

Vikingatida vandrarhem
Andra hus är reserverat för boende” turister” som önskar ta del av vikingalivet. De får ”hyra” ett hus  under en vecka eller två, efter en  en halv dags inskolning i regler och vikingatid får de så låna en uppsättning vikingakläder, sedan ingår de i den lokala befolkningen i ”vikingareservatet” är med om de dagliga hantverksysslorna sköter sitt hus och utgör även de en levande bild av vikingen i sin miljö.
Pedagogiks verksamhet
Intresset från skolorna att använda området i pedagogiks syfte är mycket stort , de ser vi redan nu med första sesoongen bakom oss. Den kan växa och utveckla oerhört mycket och förlänger givetvis sesongen för vikigareservatet användningsområde – liksom kursverksamheten och andra gruppers och föreningars medverkande i olika aktiviteter.

Lägerskola – pedagogisk verksamhet
På samma sätt bildar lägerskolorna sin del av reservatets naturliga liv. En skolklass kan här leva vikingaliv en dag eller med övernattning i vandrarhemmet eller i ett av de större vikingahusen, med pedagogernas hjälp får de så prova på livet, teknikerna med från olika hantverk, spel och tävlingar, mat från den tiden. Givetvis kan de också samlas boende i ett antal vikingatält. När skolsäsongen är slut – håller pedagogerna öppet i den pedagogiska verkstaden där far och son kan smida tillsammans med en hjälpande hand från pedagogen . Denna lokal utgör det första husen på området dvs strax innanför entrén och innan man går in i huvudmiljön innanför vallarna och utgör en spännande miljö för sig själv. Framöver kommer jaktslinga och andra prov i den pedagogiska verkstand medföra att man kan bli  Miniviking och även på distans följa och utveckla sina kulturhistoriska kunskaper via Internet. –man håller det vi liv – och så återkommer man även nästa sommar. Kursverksamhet
Men även vuxna, redan bitna vikingar och noviser skall här få sin chansen. Kurser och seminarier i vikingatida hantverk baserade på veckotema kommer att pågå från tidig vår till sena hösten.Dessa arrangeras i samverkna med befintliga kursarrangörer. Vi tror mycket på samverkan.Kyrkan
Ett kors är rest och vigt på den plats där kyrkan skall stå. När så väl kyrkan är klar står det öppet för dop, bröllop, och inte minst konfirmationsläger. Med vikingen som tema.

 

Bildar NSLF EXARC DVA ETC

MARINARKEOLOGISK KONFERENS I ROSKILDE – Gad Rausing

SÖKNING KRING NÄSET med båt

ALU TIDEN

Bussen runt till alla platser

Lisbeth och toaletter

CAMPEN VID KANALEN 

Tegelvraket

Koggen fyndet

Besök på Flotten med turister

Harry A

Leta plats

Bygga erik och lapuri samt små båtar

Flytten till högen

Inventering sverige

Marinarkeologisk konferens i skanör

Marinarkeologisk  utbildningsmaterial

Putte pissar

Vilka insatser har kommunen gjort 1999

Sedan skrivs det att

Samtliga organisationerna
Bilaga 14
  
Försäljning gamla administrationen med lösören
§ 6 Tillika att för att ytterligare stärka likviditeten sälj Gamla
Administrationslokalen,  alla lösören i vikingstaden,

 

 

förrådet falsterbo bussgaraget

villa vånga

Bygglov lilla hammar 49:1 historik

1995 Vi fick tillgång till marken

 2000 Valhall

Bygger om  servicehallarna ,   bygger toaletter samt  uppvärmningskök, drar in vatten och av lopp Temporärt kök till vallhall byggs runt år 2000 Detta består av 3 bodar som sammankopplas samt en kylcontainer samt förråds inhängande. Detta i direkt anslutning till valhalls (bygdegården) uppvärmningskök och diskrum. Se ritning 0026

2001-okt 20 bodar samt kylrum3: Restauranglokal byggnad 10 uppvärmningsköket (uppvärmningskök då all mat tillagas på Ärtholmen). Kök till samlingslokalen byggs på plats (uppvärmningskök i Bygdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal (Valhall), likaså administrationsbyggnaden.

 

 

 

Konstruktionsritning samt sektion för nybyggt kök är inlämnade.Reviderad ritning på samlingslokalen Valhall med uppvärmningskök uppvisades. Köket har omarbetas och godkänts av Miljökontoret.Planerad handikapptoalett byggs. Lämpliga ramper har uppförts till Vallhall (Höllvikens Bygdegård).Branddokumentation finns och revidering gör med mindre antal utrymningsvägar – Godkänns.

 

2000-okt -11
river mellan väggar på Valhall och Asgård, bryter upp asfaltgolv, tilläggsisolerar man 
bygger bänkar och bord

 

 

 

 

 

 

2000-sep 25
valhall - lägger nytt tak,

 

 

 

 

 

Portarna bord och ny fasad

 

 

 

2000 nov 17
Kjell & Ärtholmen på plats

2000-11-11
Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret.  Besiktningsprotokoll  Dnr M021089HÖ Metri Kontroll av byggnadernas läge gjordes av stugorna 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 vandrahemmet, Friluftsfrämjadet, Valhall, cateringkök nya, Adminstrationsbyggnaden, samt bodar på hjul Cateringköket bygge och utveckling 2000 Temporärt kök till Vallhall byggs runt år 2000 Detta består av 3 bodar som sammankopplas samt en kylcontainer samt förrådsinhängande. Detta i direkt anslutning till Valhalls (Bygdegårdens) uppvärmningskök och diskrum. Se ritning 0026.
2000-12-01 Det första midvinterblotet för publik i Valhall. Här funkade de temporära köket

 

2000-12-01 Det första midvinterblotet för publik i Valhall här funkade de
temporära köket.
2000-04-27 lista bygglov
benämningen på temporära och permanenta bygglov

 

2001  golv klar valhall

2000-12-14  golv ej klar i valhall

.
2001-01-21 lämna bygglovsansökan in för nya cateringköket Nästa fas vi bygger permanent cateringkök - bodar kylcontainer etc.
försvinner. Cateringköket ingår i Etapp 1. Dnr 2002-03-18 Bygglov har sökt och beviljats 2002-06-15, kontrollplan klar.

2002-11-31 branddokument klara.
2002 i december månad körs det ny köket på årets midvinterblott för 1600 gäster.


Byggnad 10 Valhall/Höllvikens bygdegård i dag befintlig permanent med plank

– enligt ritning permant.

Byggnad 11/12 cateringkök permanent bygglov delvis prickad mark enligt ritning är det moduler/bodar /container för kök och kyl permant bygglov – som sedan flyttas och platsen byggs nytt cateringkök med inhägnad uteservering se nytt bygglov och nytt bygge.

uppvärmningsköket

2009 bygdegården   sanna nilsson

 

 

3DJE HALLEN

 

 

 

ELCentral valhall

 

CATERINGKÖKET

2001-01-21 lämna bygglovsansökan in för nya cateringköket
Nästa fas vi bygger permanent cateringkök - bodar kylcontainer etc försvinner.
Cateringköket ingår i Etapp 1 och

2001-okt 20
5 kylcontainer bod byggnad 11 & 12 t
ogs bor när vi byggde nya cateringköket

BILD  bodar

 

 

 

Bygdegården 2005

 

 

Avikelser från BBR: Trappsteg i kök till samlingslokal p.g.a. att befintlig samlingslokal ligger under marknivå.

2003

2006

 

2006 Moderaterna i valhall

 

 

 

 

 

FEX 2007

2008 i Asgård

2009 konst

 

 

2010 Valhall biografsittning

2008 semestersabbotörerna

 

 

 

 

 kockumshusen polistransport

 

Volontärhuset rustas upp

volontärhuset

2001 okt-20 Övernattningsrum ( stugor) nu stuga 20 då  Bengts övernattning  2 byggnad 16 två delar som numera är stugförråd

2001 okt-20  klubblokal och sedan stuga 17

2:Övernattningsrum (stugor) byggnad 16 två delar som numera är stugförråd samt

byggnad 24 som blev stuga 17 samt Klubbstuga byggnad 27 som blev stuga 0, 1 och 2 efter två senare tillbyggnader.

Upprensning markerna lilla hammar 49:1

 

2008 Ställplats

1 byggnad 15 som tidigare använts som forskningslokaler

 

 

 

 ENTREOMRÅDET
2004 –
Vi bygger ny entrébyggnad till museet med butik, cafe, hörsal samt offentliga toaletter. 2004-05-18 Dnr 2003/071 Entrehall överskrider byggrätt med 160 kvm (160%). Bygglov beviljas) Tillbyggnad av museientré Ny entrébyggnad till museet. Till de två butiksbodarna bygger vi nu till en helt ny länga med shop, samlingslokal/hörsal och besökstoaletter. De gamla bodtoaletterna tas bort likaså fikabod och förrådsbod. BBR kap 3 Enkel genomgång av utformning, ingen kommentar. BBR kap 4 Grundundersökning gjord, genomgång konstruktion – ingen kommentar. BBR kap 5 Branddokumentation skall redovisar och är gjort. BBR kap 6 VA och ventilationsritning framtagna och redovisade. BBR kap 8 Barnsäkerhet kontrollerad. BBR kap 9 Ok. Vid protokollet Bengt Jeppson Byggnadsinspektör.

 

 1.  

Gamla butiken

ENTRÉBUTIKEN

 

 

 

Tissö huset model

l

 1. 2003-06-08 inget påbörjat

 2. 2003-07-22 inget påbörjat

 3. 2004-06-20 takstolar börjar resas
  2004-07-22 takplåt läggs

 4. 2005 -03-13 inredning klar

 5. 205-05-26 invigning

 6.  

 7.  

 8. 2004-04-15 Beviljat bygglov

 9.  

 10. 2004-05-14 togs beslut om kontrollplan

 11. 2004-05-19 brandskyddsdokumentation

 12. 2005-12-27 installation av återvinning i ventilationssystem

 13. 2006-11-20 diskussion om avslutat bygge

 14. 2009-04-15 ärendet måste avslutas

 15. 2010-02-22 ansökan om slutbevis- saknar ovk prokoll

 16.  

 17. 2005 -06-26 inviger Region skånes ordförande Clas Göran Jönsson entrébyggnaden

 18. Slutbevis Var på avslutning av entrébyggnaden? 2010-02-22 slutbesiktning saknar ovk

Utvecklnig butiken 2014

 

Halörs Salen

utedäck entrecafe

NYA KONTORET uppe

 1. Nya adminstrationshuset sammanbyggt med entrébyggnaden

 2.  

 3. Till extrabyggnaden bygger vi nu till administrationslokalen med samling och hantverkslokaler. Den gamla fikaboden, omklädningsrum, förrådsbodar flyttas.

 4.  

 5. 2011-09-13 BY0214 Dnr 2010/0657

 6. Nybyggnad av komplementbyggnader

 7. 2013-12-12 Besiktningsprotokoll lokalernas läge Dnr 2010/0657 2003/0714

 8. 2015-03-10 2015/0607 bygglovsenheten bedömer att ansökan är fullständig

 9.  

 10. 2010 snickeriet i Malmö flyttas, blir utställningshallar och kopplas samman med Fotevikens entrébyggnad .

 11. Slutbesiktning ?

 12.  

 13.  

 14.  

2011 okt

 

 

 

 

Utställningen  vid entrehuset

 Info hallen  byggs

VALLEN PÅ plats

 

 

 

 

 

 

 

2001-11-20 Vid möte i kommunen med ny stadsarkitekt beslöt att

Björn M Buttler Jakobsen skulle återkomma med nya bygglovsansökan på:

 

2001-okt 20
4: Skyltar 4 stycken + 1 stycken – vid rondell etc. dessa byttes ut senare mot

Brunskyltning med sevärdhetskringla på initiativ av Skåne Turist.

 

 

2001 dec-11.

Vi bytte Stadsarkitekt till Staffan Andersson och i samband med detta hade vi

ett möte där vi fastslog att alla tidigare bygglov och ritningar som gjorts tidigare

återkallades av oss Dnr 1066/99.33 2001-12-11.

Björn M Buttler Jakobsen fick uppdraget av Stiftelsen att göra nya

bygglovsansökningar och ritningar i samverkan med Pia Tanse-Pedersen,

Bygglovsarkitekt i Vellinge kommun.

2002 jan -28 nybyggnadskarta
1 Det tas fram en nybyggnadskarta på området, med nya bebyggelsen
redovisade och måttsatta. Detta blev gjort.
2 Grannyttrande lilla hamnar 1;22 och lilla hamnar 9:34 gjordes och godkändes
av grannarna
3 Yttrande från Sysav gjordes i relation till restaurangverksamheten gjorde .

 

4 Miljöinspektörens tjänsteanteckningar beaktades för kök, omklädnings och
personal utrymmen.
5 Markplaneringsritningar med tillgänglighet till byggnader redovisades.
6 Materialval byggnader Tak, vägg , fönster samt färgsättning gjordes.

7 Brand dokumentation med brandsyn gjordes innan byggnaderna tog i bruk.
8 Reviderad situationsplan redovisades ( Friluftsfrämjande stuga,
uthyrningsstugorna inte placerades på prickad mark. Vet ej hur vi löst detta.
Antagning genom att bevilja bygglov då överträdelsen var ringa.
Bygglovet gäller nedanstående åtgärder.
Permanent lov
Tillfälligt lov 1 år om byggnaden strider mot gällande lagstiftning tex
ventilation , takhöjd, tillgänglighet etc.
Tillfälligt lov 3 år – enklare konstauktioner container lagerlokaler etc
Beslut
Område R2 e1 I 1500 kvm (3,6 , 8,0) b4 enligt detaljplan
1 byggnad 1 administrationsbyggnad , permanent bygglov
2 Del av byggnad 10 uppvärmningskök och toalett i Valhall permanent bygglov
3 Byggnad 2 Verkstad permanent bygglov
4 Byggnad 4 Förråd 2st containers enlig senare troligen temporärt bygglov 3 år
2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
5 Byggnad 5 Båtvarv , hakställning med plasttak enlig senare troligen

 

temporärt bygglov 3 år 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
6 Byggnad 3 Förråd permanent bygglov
På alla dessa byggnader har ritningar och foto redovisats
R1 e1 I 700 kvm ( 3,6 8,0) b4 enligt detaljplan
7 Byggnad 7 virkesupplag Temporärt bygglov 3 år 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
8 Byggnad 8 Hantverk Bodar flyttad används till annat temp bygglov 3 år
9 Byggnad 9 plasthall gamla befintlig temp bygglov sedan 1990 talet eller
tidigare
Sammanfattning av ovanstående
Resultatet av tillbakadragande av bygglov och nyansökan resulterar i denna
sammanställning som berör byggnader från tiden fram tom 2004-11-05 rev
ritning 0027A
Byggnaderna på område R1 lilla Hammar 49:1
5 båtvarv
7 timmerförråd
9 Kupoltält
containrar och hjulbod vid varvet
Alla ställda på plats före 2000-4 dvs 20 år sedan
2 st Hjulbodar
25 snickerietn
26 volontärhuset
ställda på plats 2010 flyttade från koggmuseet dvs 10 år –PERMANENT?
Sammanfattning - Dessa byggnader
Detta innebär att alla dessa byggnader av temp karaktär i dag borde betraktas
som permanens
Byggnader på område R3 lilla Hammar 49:1
Byggnader
15 vandrahem
16 stugförråd
17 Stuga 8,9,10
18 stuga 19
24 stuga 17
Alla ställda på plats före 2000-4 dvs 20 år sedan – permant
Sammanfattning - Dessa byggnader 1995 – 2004-11-05
15 Vandrarhemmet - i dag stuga 5,6,7 finns inom område R2 museum,
forskning kontor men ej som i R3 finns ej hotell och restaurang med.
Alternativet som är att använda dessa stugorna till kontorshotellet om ingen
anna lösning finns 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Byggnad 16 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Byggnaderna 17 – stuga 20, 8,9,10 samt - 18, Stuga 19 ligger delvis på prickad
mark. Och här finns indikationer på både permanent och tem p bygglov allt
uppfört före år 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Detta innebär att alla dessa byggnader av temp karaktär i dag borde betraktas
som permanens

2002-06-15 kontrollplan klar

2002 i december månad körs det ny köket på årets midvinterblott för 1600
gäster
Obs hela bygget bygg på prickad mark och godkännes
2002-mars Vi får bodar(stugor) 11,12,13,14,15,16 17 19 samt 20
Alla dessa stugor tillsammans med 8,9,10 och stugförråd ingår också i etap 1
och bygglov är avklarat.

 

2002 mars 18 Cateringköket bygge och utveckling 2000

Dnr 2002-03-18 Bygglov har sökt och beviljats

2002-maj-01
gjuter grunden till cateringköket

 

2002-juni 1
Bygger cateringkök

2002  juni Catering kök
Konstruktionsritning samt sektion nybyggt kök är inlämnade.
BBR KAP 5
Brand dokumentation finns och revidering gör med mindre antal
utrymningsvägar – godkänt.
BBR KAP 6
Ventilation injusteras i administrationsbyggnaden. Uthyrningsstugorna har
självdragsventilation
BBR KAP 7
Inga ljudisolerande åtgärder vidtas.
BBR KAP 8

2002  juni Brandsäkerhet

Sotare Gilbert Larsson har kontrollerat tak säkerheten 13 nov. Brandsäkerheten är
kontrollerad i utrymmen där barn vistas som tex stugor, vandrarhem,
samlingslokaler etc
BBR KAP 9
Flera byggnader är befintliga. Donerade bodar och stugor är av äldre datum
och klarar inte kraven på god energihushållning.
Viktig att noterna att stugorna samt museets verksamhet är förlags under
sommarhalvåret uthyrningen främst uthyrs
( fotnot Senare har dock samtliga byggnader tilläggs isolerat och fyller god
energin hushållning i dag)
Avvikelser

2002  juni Av vikelser trappa

Mellan cateringkök &  Uppvärmningsköket/diskrummet i bredvid fastigheten Valhall
Avvikelser från BBR , Trappsteg i kök till samlingslokal pga att befintlig
samlingslokal ligger under marknivå.

2002  juni vissa stugor  lågt tak

Stugorna låg till tak på vissa

En del av vandrarhemmet(stugorna) avviker bl a vad gällande höjd samt krav på
tillgänglighet.
Vid eventuella ändringar av marken skall länsstyrelsen kontaktas.
Metria har ombesörjt lägesbeskrivningar. Utstakningen har skett med
byggherrens försorg.
Kontrollplan , skriftlig Bygganmälan och anmälan om kvalitetsansvarig är gjord.
Efter genomgång av det som finns befintlig sedan gammal och flytta etc så
genomfördes mötet under ledning av Pa Transe –Pedersen och Fotevikens KA
Lennart Malmström samt Björn M Buttler Jakobsen.
Man gick igenom Byggherrens organisation och dess konsulter inom bygg, vent,
VVs ,konstruktion, el samt sakkunniga brand, lägeskontroll, Sotare och OVK.

Etapp 1 bunkern, Röda huset Tältet, garaget & 2/3 av  takbelagda slammhallarna.
Enligt protokoll

Foteviken tog över flera befintliga byggnader när man flyttade till lilla hammar
49:1.   -bunkern, Röda huset Tältet, garaget &2/3 av  takbelagda slammhallarna.

Tillfälliga bygglov utfärdades i väntan på detaljplanen Man hade fått
permanenta alternativt tillfälliga under 5 år. Vandrarhemmet fick man 1 år .
Etapp 1 avslutades och slutbevis inlämnades.

2002-06-15 kontrollplan klar

2002 nov -05
Fotevikens etablering på marken lilla hammar 49:1 enligt protokoll
Etablering sker på tomtmark . Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler
(vandrarhem och stugor) Kök till samlingslokalen byggs på plats
(uppvärmningskök bygdegården)  Samlingslokalen inryms i befintlig lokal
(valhall) likaså administrationsbyggnaden.
BBR KAP 2
De olika arbetsplatsområdena skall inhägnas på lämpligt sätt så att olyckor
undviks . Området är välbesökt – särskilt under sommarmånaderna.
BBR KAP 3

2002 nov-05 cateringkök?
Reviderad ritning på samlingslokalen Valhall med uppvärmnings kök
uppvisades. Köket har omarbetas och godkänts av Miljökontoret.

2002 nov -05  Valhall (Höllvikens Bygdegård)

Planerad Handikapp toalett byggs. Lämpliga ramper har uppförts till Vallhall
(Höllvikens Bygdegård)

2002 nov-05 kontoret

Till kontoret (administrationen) har byggs handikappsramp.

2002 nov-05 stuga nr 17
gör handikappanpassad för rörelsehindrade.  Saknade
konstruktionsritningar har tagit fram.
BBR KAP 4

2002 nov-05 Bygglov gällande 
På översiktsritning 0027 A med ursprungs ritning från 2000-04-27 finns också
benämningen på temporära och permanenta bygglov

2002 nov 05  gamla  Administrations lokalen Byggnad 1
modulenheter tidigare (Falsterbo
radarstation) permanent bygglov – enligt ritning permanent bygglov

2002 nov 05 Röda huset Byggnad 2
reningsverket kontor och lager – befintlig permanent
bygglov – enligt ritning kök och toa permanent bygglov

2002 nov 05 smedja garage Byggnad 3

verkstäder
i dag smedjan befintlig permanent bygglov – enligt ritning
permanent bygglov

2002 nov 05  Containerförråd

Byggnad 4 Containers
temporär – temporärt bygglov – funnits på plats sedan
2000.-04-27 dvs 20 år – PERMANT ?

2002 nov 05  Varvet Byggnad 5

Haki ställning med tak 
varv för vikingaskepp temporärt bygglov –
enligt ritning temp bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?

2002 nov 05  nytt elaggregat förråd Byggnad 6

tänkt förråd till kommunens mobila elaggregat

– blev aldrig byggt
enligt ritning stämmer detta – tänkt temp bygglov

2002 nov 05 timmerförråd Byggnad 7

Haki ställning
upplag för timmer till vikingahusen bredvid sågverket
temporärt bygglov – enligt ritning temp bygglov – funnits på plats sedan 2000.-
04-27 dvs 20 år –PERMANENT?

2002 nov 05  Verkstäder Byggnad 8

tidigare hantverk, sy och läderverkstad 
flyttade och använt till annat
temporärt bygglov – stämmer enligt ritning temp bygglov

2002 nov 05 Kupoltält Byggnad 9

befintlig permanent samt byggnad 9B snickarboden -
enligt ritning är hallen befintlig temporär och byggnad 9B är byggnad 26
kontor/snickarbod temporär – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
 

2002 nov 05 Valhall/Höllvikens bygdegård Byggnad 10
i dag befintlig permanent med plank
– enligt ritning Permanent

2002 nov 05 cateringkök  Byggnad 11/12

cateringkök permanent bygglov – delvis prickad mark – enligt
ritning är det moduler/bodar /container för kök och kyl permante bygglov –
som sedan flyttas och på platsen byggs nytt cateringkök med inhägnad
uteservering se nytt bygglov och nytt bygge
 

2002 nov 05 Pannrum Byggnad 13 till administrationsbyggnad 
enligt ritning permanent
bygglov

2002 nov 05 bunkern Byggnad 14 –
pumphus till reningsverk befintlig permanent – enligt
ritning permanent bygglov

2002 nov 05  vandrarhem Byggnad 15

temporärt bygglov i dag stugor – enligt ritning
temporär bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
 

2002 nov 05  omklädnings  bodar på hjul samt containers bakom varvet. Temporära bygglov –
funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Gällande bygglov från ritning genomgång juli 2015 ?
 

2002 nov 05 stugförråd Byggnad 16

senare stuga 20 förråd temporärt bygglov – enligt ritning tem bygglov – funnits
på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
 

2002 nov 05 Stuga 20 Byggnad 17
permanent bygglov delvis prickad mark samt

2002 nov 05 stuga 8,9,10

permanent bygglov prickad mark – enligt ritning - temporär bygglov –
enligt ritning temporär bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?

2002 nov 05  stuga 19 Byggnad 18 permanent bygglov delvis prickad mark – enligt ritning
klubbstuga temporär bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
 

2002 nov 05  stuga 11,12 Byggnad 19
permanent bygglov – enligt ritning permanent bygglov
 

2002 nov 05 Byggnad 19 stuga, 13,14,15,16
permanent bygglov – enligt bygglov permante
bygglov
 

2002 nov 05 Byggnad 20 Friluftsfrämjande

klubbhus sedan stuga 3,4
permanent bygglov som vi övertog 2013-06-18 –
idag stuga 3,4
 

2002 nov 05 Bod allmän toalett Butik Byggnad 21, 22 , 23
1 st, 1 st förråd 1 st fikarum
temporärt bygglov enligt ritning

2002 nov 05 entrébyggnaden Byggnad 22

med befintligt gamla
butiken s

2002 nov 05 byggnad 28 , 27 personal och förråd  vid entébyggnad

om personal och förråd , verkstad- Ny byggnad
ersätter senare med sep permanent bygglov –

2002 nov 05 stuga 17 Byggnad 24

temporärt bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27
dvs 20 år –PERMANENT?
 

2002 nov 05 klubbstuga Byggnad 24
(ej enligt lista) är här enligt ritningen klubbstuga – temp bygglov
se Byggnad 27 med permanent bygglov  vita huset?

2002 nov 05 Snickeri Byggnad 25 vilken bengts?
(ej enligt lista) enligt ritning Snickeri – funnits på plats sedan 2010
flyttade från koggmuseet dvs 10 år –PERMANENT? 
 

2002 nov 05  ped lokal Byggnad 26
(ej enligt lista) enligt ritning pedagogik lokal med
volontärverksamhet – funnits på plats sedan 2010 flyttade från koggmuseet
dvs 10 år –PERMANENT?

2002 nov 05 Byggnad 27 Klubbstuga
permanent bygglov som sedan byggts till i två
omgångar. Delvis bygg på prickad mark Bygglov se handlingar ?

2002-nov-31 branddokumnet klara
 

 

2002-nov-05Deligationsbeslut
Bygglov har erhållits med Dnr 0101/02.333
 

2002-11-05

Kontrollplan inkom
Anmärkning: När byggnadsarbetet i etapp 1 är klar. I etapp 1 ingår allt utom
utställningshallen (kommun hade den fortfarande som lager för sina
bensindrivda elaggregat) nybyggnad av förråd samt våtutrymme i 3 stugor.
Mötetprotokoll
2 handläggar Pia Transe-Pedersen

3 På lilla hammar 49:1 finns flera byggnader som Foteviken övertog när de
flyttade in. Bygglov gavs för tillfällig åtgärd i väntan på detaljplan för
verksamheten. Nu har man fått permant lov alternativt lov för tillfällig åtgärd i
5 år. När det gäller vandrahemmet har man fått ett lov som gäller 1 år.

Etapp 1 består av allt utom förrådsbyggnad nr 6 samt utställninghall (del av
samlingslokaler dvs del av Bygdegården/valhall där kommun den disponerad
del för bensdrivna el aggregat.) Ändring av våtutrymmen i 3 stugor ligger också
utanför etapp1. (givetvis är detta åtgärdat sedan länge)

Etapp 1 Konsulter, entrepenörer och skakunniga träffades onsdagen den 13
november 2002. Egenkontrollistor för de olika aktörerna har upprättats av
kvalitetsansvarig.

Etapp 1 avslutas och begärnan om slutbevis inlämnas senarst
efter mötet den 13.

4 Statsarkitekten informerade om att bygglovet vunnit laga kraft dvs tidigare
negativ granne har ej överklagat beslutet.

5 Fotevikens etablering på marken lilla hammar 49:1 enligt protokoll
Etablering sker på tomtmark . Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler
(vandrarhem och stugor) Kök till samlingslokalen byggs på plats
(uppvärmningskök byggdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal
(valhall) likaså administrationsbyggnaden.
Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret.

2002-11-05Deligationsbeslut
Bygglov har erhållits med Dnr 0101/02.333
 

2002-11-05  Kontrollplan inkom
Anmärkning: När byggnadsarbetet i etapp 1 är klar. I etapp 1 ingår allt utom
utställningshallen (kommun hade den fortfarande som lager för sina
bensindrivda elaggregat) nybyggnad av förråd samt våtutrymme i 3 stugor.
Mötetprotokoll
2 handläggar Pia Transe-Pedersen

3 På lilla hammar 49:1 finns flera byggnader som Foteviken övertog när de
flyttade in. Bygglov gavs för tillfällig åtgärd i väntan på detaljplan för
verksamheten. Nu har man fått permant lov alternativt lov för tillfällig åtgärd i
5 år. När det gäller vandrahemmet har man fått ett lov som gäller 1 år.

Etapp 1 består av allt utom förrådsbyggnad nr 6 samt utställninghall (del av
samlingslokaler dvs del av Bugdegården/valhall där kommun den disponerad
del för bensdrivna el aggregat.) Ändring av våtutrymmen i 3 stugor ligger också
utanför etapp1. (givetvis är detta åtgärdat sedan länge)

Etapp 1 Konsulter, entrepenörer och skakunniga träffades onsdagen den 13
november 2002. Egenkontrollistor för de olika aktörerna har upprättats av
kvalitetsansvarig.

Etapp 1 avslutas och begärnan om slutbevis inlämnas senarst
efter mötet den 13.

4 Statsarkitekten informerade om att bygglovet vunnit laga kraft dvs tidigare
negativ granne har ej överklagat beslutet.

5 Fotevikens etablering på marken lilla hammar 49:1 enligt protokoll
Etablering sker på tomtmark . Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler
(vandrarhem och stugor) Kök till samlingslokalen byggs på plats
(uppvärmningskök byggdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal
(valhall) likaså administrationsbyggnaden.
Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret.
 

2002-11-11 Besiktningsprotokoll
Dnr M021089HÖ Metri Kontroll av byggnadernas läge gjordes av stugorna
8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 19, 20 vandrahemmet, Friluftsfrämjnadet, valhall
, cateringkök nya , Adminstrationsbyggnaden, bodar på hjul

 

2002 nov-05 Nu händer mycket med bygglov

2002-nov-31 branddokumnet

klara
 

2002 dec månad körs det ny köket på årets midvinterblott för 1600
gäster
Obs hela bygget bygg på prickad mark och godkännes
 

2002-mars Vi får bodar(stugor) 11,12,13,14,15,16 17 19 samt 20
Alla dessa stugor tillsammans med 8,9,10 och stugförråd ingår också i etap 1
och bygglov är avklarat.

2003 03 19 Byggnad 25 snickeri och Byggnad 26 flyttas från Malmö till Foteviken
Temp bygglov tolka idag som permante efter 17 år på samma plats.
Museianläggning med 24 byggnader med olika användningar, till och
ombyggnads samt förändrad verksamhet innefattar även nya
cateringköket
Från här är alla gamla bygglov utredda och tolkade som permanteta.

2003-06-08 inget påbörjat Bilddokumnetation
 

2003-07-22 inget påbörjat Bilddokumnetation

 

Klubbstuga – på ritning nr 27
Steg 2 tillbyggnad stuga

2004 Ny entrebyggnad

vi bygger ny entrébyggnad till museet med butik, cafe, hörsal samt
offentliga toaletter.

2004-05-18  Ny entrebyggnad Dnr 2003/0714
Entrehall överskrider byggrätt med 160 kvm (160%) . bygglov beviljas)
Tillbyggnad av museientré Ny entrébyggnad till museet
Till de två butiksbodarna bygger vi nu till en helt ny länga med shop
samlingslokal/hörsal och besökstoaletter.
De gamla bodtoaletterna tas bort likaså fikabod och förrådsbod.
BBR kap 3 Enkel genomgång av utformning ingen kommentar.
BBR kap 4 Grundundersökning gjord, genomgång konstruktion – ingen
kommentar
BBR kap 5 Brand dokumentation skall redovisar och är gjort.
BBR kap 6 VA och ventilationsritning framtagna och redoviskade
BBR kap 8 Barnsäkerhet kontrollerad
BBR kap 9 ok
Vid protokollet Bengt Jeppson Byggnadsinspektör

2004-06-20 Ny entrebyggnad 
takstolar börja resas

2004-07-22 Ny entrebyggnad 
takplåt läggs
 

2005 -03-13 ,Ny entrebyggnad 
inredning klar
 

2005-05-26Ny entrebyggnad
invigs
 

2004-04-15 Ny entrebyggnad 
Beviljat bygglov
 

2004-05-14  Ny entrebyggnad 
togs beslut om kontrollplan
 

2004-05-19 Ny entrebyggnad 
brandskyddsdokemtation
 

2005-12-27 iNy entrebyggnad
i
nstallation återvinning ventilationssystem
 

2005 -06-26 inviger Region skånes ordförande Clas Göran Jönsson
entrébyggnaden
Slutbevis Var på avslutning av entrébyggnaden?

2006-11-20 Ny entrebyggnad
diskussion om avslutad bygge

2006 jan 14  bord bänkar

koggen bygger bord bänkar till koggen

2006 feb 16 scen bord bänkar

till bygdegården

2007 sep 01 Tor & FREJAS SAl
konfernashallarna blir till Tor & FREJAS SAl

 

2007 feb 19 bygdegården inreds

2007 mar 10 nytt avtal lars Ingvar 

2007 juni 20  biografsittning
stolar till  semestersabotören fixas

 

2007 juli inventering caterin kök +bygdegård 

 maderiet hyr????

2007 juli 30  inventering bygdegården 

2007 nov 30 inventering bygdgården

2008 mars inköp brun porslin

från hembränt - smyge leif

2008 dec 13  Vellinge bygegård

valhall blir bygdegård velling sedan ändrad till höllvikens bygdegård

2008  sep 07bord bänkar 

stolar till koggrestaurangen 

2008 sep 21  biografsittning

2008 dec 13 bygger utställning 

bygdegården

2009-03-25 Delegationsbeslut Dnr2002/B101 – Staffan Andersson
Stadsarkitekt

Delegationsbeslut Dnr2002/B101 – Staffan Andersson
Stadsarkitekt
Förlängning av temp bygglov
Byggnader
4 förråd - containers
5 båtvarv,
7 vireksupplag,
8 hantverk, idag borta
9 plasthall ,
15 förråd , Vandrarhem
16 förråd stugförråd
Summering perioden
Saknas gör stugorna men man måste anta att det ingår även de då
anmärkningen är att Delar av byggnaderna ligger på prickad mark och delvis
avviker från angiven plan. Det gäller främst stugorna som inte direkt anges
här.
Förlängningen gäller till 2014-11-05

 

2009-04-15 Ny entrebyggnadärende måste avslutas

2009-05-07 stuga 0,1,2,

Dnr 2009 0039 deligationsbeslut 27(klubbstuga) numera stuga0,1,2
och 30
Nu 30 förråd till administration blev aldrig byggd. Klubbstugan byggdes
översked med 139 m2 28% R3? Och ca 100 kvm på prickad mark.
Dnr 09-0039 Ritning BY 208 2009 klubbstuga samt plan
 

2010-02-22 Nya administrationskontoret
ansök om slutbevis- saknar ovk prokoll

2010-02-22 Nya administrationskontoret

slutbesiktning saknar ovk
Nya adminstrationshuset sammanbyggt med entrébyggnaden
Till extrabyggnaden bygger vi nu till administrationslokalen med samling och
hantverkslokaler. Den gamla fikaboden, omklädningsrum, förrådsbodar flyttas.

2010 tillbygg utställning snickeriet i malmö flyttas, blir utställningshallar och kopplas samman
med fotevikens entrebyggnad .
Slutbesiktning ?

2010-02-19 delegationsbeslut bygglov nybyggnad klubbstuga samt förråd till
adminstrationsbyggnaden  mellabyggnade???

Dnr 2009 0039 Dnr 2009/0424 2009/0039

2010 mar 26 inredning bord bänkar

handelsboden entré museet från koggen

2011 maj 2  utställning konst

i bygdegården

 

2011 juli 07  Ny elcentral  till kök/museet

2011-09-13 komplementbyggnad vilka
BY0214 Dnr 2010/0657
Nybyggande av komplementbyggnader

2012 nov 23 FMC konkurs

2013-12-12  VAD?

Besiktningsprotokoll lokalernas läge Dnr 2010/0657 2003/0714

2015- 03-02  bodar från koggen
Förlänger bygglov Dnr 2002/B010 , Dnr 2010/0657
 

2015-03-10
2015/0607 bygglovsenheten bedömmer ansökan är fullständing

 

Sammanställning av överlämnade och donation från
mig personligen och mina bolag.
Från första arrende avtalet med Göran Holm skrevs så ett nytt avtal med en ny
tids period 7 år med start 2007-04-10 med Lars Ingvar Ljungman
Bilaga 1
Marinarkeologisk forskning var huvudtemat.
När vi insåg - att bedriva denna typ av verksamhet krävde mycket stora
ekonomiska insatser flyttade vi fokus till Maritim förmedling och startade
bygga upp Vikingastaden Foteviken i Höllviken
Bildande av Driftsbolag Foteviken AB 556558-0298 år 1998
Foteviken AB 1998 bildades som ett drift bolag , med stugby och
restaurangverksamhet mm som finansierings organisationer till den museala
verksamheten. Ägare Fotevikens Maritiam Centrum.
Bilaga 2
Bildar dotterbolag Historiska skepp AB 556648-1791 till
Foteviken AB datum
Genom ett Arbetsmarknadspolitisk projekt där Malmö stad ville ha hjälp
bildades Historiska skepp AB – ett dotterbolag till Foteviken AB, Detta för att
bygga tvåmedeltida Koggskepp med verksamhet i Malmö , detta som
sysselsättning för Arbetslösa.
Förutom koggskeppen så byggdes Koggmuseum och upplevelse plats vid gamla
svävarterminalen . Detta på uppdrag av Malmö stad. Projekt varade i 10 år .
Verksamheten bedrevs tills att Malmö stad lade ner projektet.
Arbetslösheten
Arbetslösheten hade gått ner i hela landet och det påverkade givetvis både
koggmuseet och Foteviken museum framtid med extra personella resurser.
Stiftelsen i Fotevikens Maritma centrum i konkurs 2012-11-23
En orsak var att vi ville lägga ner stiftelsen då ändamålet med verksamheten
inte stämde med verkligheten. Det andra var att Moms på verksamheten mm.
omkostnader projektbidrag och verksamheten inte gick ihop.
Bilaga 3

FOTEVIKEN MUSEUM bara ett namn
Ägarförhållande 2012-11-23 Foteviken och
kringorganisationerna
Bolagen som Fotevikens Maritima centrum drev
Stiftelsen Fotevikens Martiam centrum ägde driftbolaget  Foteviken
AB vars verksamhet innefattar förvaltning och skötsel av museala hus
miljöer, stugor, restaurang, fastigheter, lokaler och utrustning i
Foteviken och Fotevikens Museum. På samma sätt äger Foteviken
ABs dottbolag Historiska skepp AB materiell utrustning som ingår i
driften av Koggmuseet i Malmö. 
Lån från Björn M Buttler Jakobsen , se styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll  4 maj 2012 protokoll 2090
likviditetsproblem
Om ekonomiska situationen i Foteviken Maritima centrum 1011715 .
Björn M Jakobsen redogjorde att han var villig att låna privata medel
för att täcka likviditetsproblemet med 1 000 000:- med 6 % ränta 
2012-04-01
Bilaga 4
Pantbrev
Som säkerhet vid utebliven betalning erhåller BMJ Björn M Buttler
Jakobsen  Aktierna i Historiska Skepp AB och Foteviken AB
Se  skuldebrev, bilaga 5  
pantbrev bilaga 6  
och kvittens bilaga 7

Styrelseprotokoll  4 maj 2012 Foteviken AB   2091A 
Bilaga 8

Styrelseprotokoll Historiska skepp 2088
Bilaga 9
Styrelse protokoll FAB Foteviken AB 2012-11-23
Bilaga 10
Styrelseprotokoll His  Historiska Skepp AB 2012-11-23
Bilaga 11
Ägandeförhållande av byggnader och inventarier
2012-05-17
Bilag 12
Bilder inventarier som ovan
Bilaga 13
Vikingaskeppet Erik Emunen ingår också. Ägs av Foteviken AB
I denna försäljning ingår även Vikingaskeppet Erik Emune som seglas
av förening SVEGs båtlag..
Styrelsemöte den 26 juli 2012 nr 2092 
Vidare om den ekonomiska sitsen i Foteviken Maritima centrum
1011715  samt presentation av ägarförhållanden på Foteviken
organisationerna. 
§ 5 Ralph Thysell samt Sven Rosborn föredrog sammanställningen av
ägarförhållande gällande byggnader och inventarier i fotevikens
Samtliga organisationerna
Bilaga 14
  
Försäljning gamla administrationen med lösören
§ 6 Tillika att för att ytterligare stärka likviditeten sälj Gamla
Administrationslokalen,  alla lösören i vikingstaden, bild- video-data
samt historisk arkivet samt delar av biblioteket som inte tillhör

privatpersoner samt lösöret magasinerat i Bunkern för 300 000:- till
Björn M Jakobsen.
Bilaga 15

Styrelseprotokoll FMC 2012-11-14
Bilaga 16
Stiftelsen Fotevikens Maritima centrum likvidation 2012-11-
23
§1 Ordförande Ralph Thysell
§4 BMJ föredrog ekonomiska läget. Han meddelade att de likvida
medlen är slut. Alla skatter, moms och arbetsgivare är till fullo
betalda  endast skulderna till  Foteviken AB samt Historiska skepp AB
är oreglerade.
§5  Den oreglerade skulden  till BMJ där aktierna i Foteviken AB samt
dess dotterbolag Historiska skepp Ab som utgör pant  för utlånade
medel av Bmj ,  Därav kommer  Bmj att realisera panten och därmed
förvärva aktierna  i bolagen.
§7 Beslöt att ansöka om likvidation för Stiftelsen.
Bilaga 17

Styrelsemöte i Foteviken AB samt  Historiska Skepp AB redovisas inför styrelsen 
Ny styrelse i  Historiska Skepp 2012-11-28
Historiska skepp AB ny styrelse utses 2012-11-28 med Ralph Thysell
som ordförande.
Bilaga 18

Ny Styrelse Foteviken AB 2012-11- 28 
Foteviken AB får ny styrelse  2012-11- 28  Jackie Wahrgren
Bilaga 19
Björn M Buttler Jakobsen äger nu både foteviken AB samt Historiska skepp AB aktier. Samt fastigheten Gamla Administrationen.Bmj lånar ut alla fastigheterna och utrustning mot att man – Nya föreningen tar hand om underhåll och sköter om allt.

NOK Nordiska organisationen för kulturell förmedling bildas 
org nummer 769625-7471 
För att driva museet vidare bildas föreningen NOK som också tar över
markavtalet med Vellinge Kommun.
Arrendeavtalen
 Arrende avtalen mellan Foteviken och Vellinge kommun hade startat med
avtal mellan stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum och togs därefter över 
NOK när stiftelsen  lades ner genom konkurs.
Se bilaga 2
Nytt Mark Arrendeavtal mellan Vellinge kommun och
nystartade föreningen NOK Nordiska organisationen för
kulturell förmedling – påskrivet av Vellinge kommunen den
2013-04-05
Avtalet förnyades mellan NOK Föreningen Nordiska organisationen
för kulturell förmedling och Vellinge Kommun.  Den 1 maj 2013 med
en 7 års period fram tom 1 maj 2020.
Det är identiskt med tidigare avtal förutom Att fastigheten Valhall
inte ingå i kommunens fastigheter utan ingå i Foteviken AB ägor.

I avtalet framgår att på denna mark lilla hammar 49:1 finns Röda
huset, Smedja, garage, plasthall samt Bunker som alla ägs av Vellinge
kommun.  Men Valhall ingår ej i Vellinge kommuns ägor
Det är överstruken och borttagen med signatur av både Vellinge
kommun och Björn M Jakobsen.
Den ursprungliga plasthallen med asfaltgolv fanns inte längre.
Detta sedan länge, då på den ursprungiga slam bassängerna rese sig
nu en helt ny byggnad iordninggjord av Foteviken AB för restaurang
och aktivitets verksamhet med tillbyggt Cateringkök , också byggd av
Foteviken AB.
Se bilaga 2
Friluftsfrämjandet hus 2013 06- 18Övertar Foteviken AB friluftsfrämjnadest hut ”UTHUSET”Bilaga 20
2013
Föreningen NOK har nu övertagit markavtalet med Vellinge
Kommun.
Detta avtal har förlängts med olika mellanrum sedan starten 1993.
Den senaste med föreningen NOK - perioden var 7år med start, 1
maj 2013 dvs fram tom till 1 maj 2020.
 Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet automatisk med två år.
Vilket inte har skett så förlängningen är gjorts med ett avtal fram tom
1 maj 2022.
Vid uppsägning fortsätter avtalet ännu ett år dvs vi har ett markavtal
som sträcker sig minst fram till 1 maj 2023.
2013 koggprojektet avslutas.
2013 efter 15 års verksamhet med byggande av koggarna och etablering av
medeltidsskeppen och Koggmuseet beslöt Malmö kommun att man skulle
lägga ner projektet som vi drev för deras räkning. Allt förutom skeppen ägdes
av Historiska Skepp AB , dotterbolag till Foteviken AB,

Allt, bodar, inventarier, möbler, köksutrustning etc flyttades till Foteviken.
Verkstaden blev utställningshallen vid museet i foteviken,
köksutrustningen installerades i såväl museet café samt som tillskott i Catering
köket. Inredning bord, bänkar kom väl till pass i museets café och i Vallhall.
Snickeriboden och Volontärhuset har sitt ursprung från kogg projektet likaså
wermlandssågen och mycket extra verktyg, pelarborrar, svarvar, bandsågar etc.
Mycket av denna extrautrustning har förvarats inlåsta i containers, som reserv
när det eventuellt kan behövas.

Det går bra
Ett antal år som rulla på, ( se sista stycket om detta) utveckling har gått bra,
besökssiffrorna mycket bra, Foteviken Museum en turistattraktion i Vellinge
kommun mer än 50 000 besökare.
Planera min pension i fler omgångar, nästan hela baspersonalen har gått i
pension efter 15- 20 års medverkan
Ide Vision AB tar över Foteviken AB roll som moderbolag och Foteviken blir
dotterbolag till IdeVision AB, likaså blir Historisk Mat och Event AB dotterbolag
till Idevision AB.
Allt ägande ligger nu i koncernen Idevision AB
Förening NOK driver Fotevikens Museum - utan hyreskostnad från FAB
Foteviken AB driver Stugverksamheten
Historisk Mat och Event AB driver Event och restaurangverksamheten.
Föreningen Sveg , driver ställplats

Pandemin
Två år med pandemi, statsbidrag, permitteringar Restaurang
Smokey mm.
Vi har så lyckat överleva två års pandemi.
Inga internationella besökare med hemester från Svenskar.
25 % besökare till museet.

Mycket husbilar till ställplatsen
Stugor halvfulla
Utomhusrestaurangen sticker ut och rullar på trots att vi öppnade mitti
pandemin.
Att förlänga avtalet med kommunen
3 st 7 årsavtal på rad har vi nu haft med kommunen.
Det senast gick teoretisk ut 2020 men har automatisk förlängts med 2 år till i 1
maj i år 2022, men ingen uppsägning har skett varpå det förlängs ytterliggare 2
år till 2024.
Dialog NOK styrelse och Vellinge kommun
Det har fört en diskussion om framtiden och nytt avtal på länge tid för att säkra
framtiden för museet men utan klargörande vad man riktig vill. NOKs Styrelse
har här haft möten med Vellinge kommun i fler år i frågan. Vi väntar
fortfarande på svar.
Att gå i pension.
Två herrar får mig att tro på att jag kan lämna över.
Magnus Strömland projektledare och god vän sedan länge och LogeBroder från
Par Bricole i Malmö . Han kan inget om vikingatid med kan klart driva museet
som verksamhetsledare på ett bra sätt.
Christian Enehov Karlsson som drivit Smokey mycket bra under hela pandemin
har jag tänkt som huvudansvarig för restaurangverksamheten och den hela
Fotevikens verksamheten .
Plan är att han tar över min roll som ansvarig och som ny ordförande i NOK.
Från min koncern får han köpa loss Historisk Mat och Event AB för 1 krona
Allt detta skall ske kring årsskiftet 2021-2022

Så här såg visionen ut från början
Bilaga 21
CE förslag övertagande av Mat och Event AB
Bilaga 22

CE om Kommunens syn på marken med stugor etc
Bilaga 23
Historisk Mat och Event AB försäljning
Sedan vi startade Smokey BBQ & Pickes i Historisk mat och events regi och i
lokaler ägda av idevision AB /Foteviken AB som även disponeras av Höllviken
Bygdegård har jag svarat för investeringar och ekonom medan CE har svarat
för arbetet.
Vinstdelningen har varit 50% till vardera ogansiation.
Inventarierna fördelas vi övergången till
Idevisions inventarier lista 1,
Ibento AB , CE bolag som främst äger Smokern och lite till enlig lista 2
samt gemensamt inköpta lista 3 inköpt på Historisk Mat Event AB.

Alkoholtillstånd
Historsik Mat och event AB har alkoholtillståndet både för Museet
cáfe/restaurang samt Smokeys verksamhet i Höllvikens Bygddegård (Valhall)
Alkoholtillståndet inehas av förening NOKs ekonom Therese Assarsson.
Övertaget av Historisk Mat Event AB
Överenskommelsen skulle vara att Ibento får köpa Historisk mat och Event AB
för 1 krona, Inventarierna löser man ut med 25000:-+ moms per månad .
Totalsumma 1,5 miljoner. Först när hela summan är betald övergå ägandet och
slutför man inte återgår ägandet till Idevision/His.
Idevision Ab har nu bara Foteviken Ab som dotterbolag. Så nu återså
avvecklinga av dotterbolaget FAB , överför/donera bilar, Hus, utrustning
maskiner ägandet till föreningen SVEG, bygdegården , vikingatider, och av
lösören och fastigheter mm .
Se förslag avtal
Bilaga 24

Protokoll Extra bolagstämma Historisk mat & Event Ab 2021-
12-27
BILAG 25
Nu visade sig att Christian Karlsson Enehov hade medverkat i en
restaurangaffär 2014 vilket inneburit att han lagfarits och vad jag förstå fick
fängelse för detta.
Så i stället blev Ekonomen Therese Assarsson bulvan till köpet och affären med
Historisk mat och Event AB.
Mao inte riktig vad jag tänkt mig.

Att sälja ett museum fungerar inte
I samma veva som försäljningen av Historisk mat & Event Ab gjordes hade jag
besluta mig att för att skapa en stiftelse kring Fotevikens museum och donera
hela vikingamuseet med entrélokaler etc för att på så sätt i framtiden driva
museal verksamhet vid Foteviken.
Föreningen NOK skulle på så sätt få ansvaret att sköta om underhålla, förvalta,
och utveckla Stiftelsens Fotevikens Museums fastigheter mm. Förening Nok
kunde på så sätt nyttja hus och miljöerna i användandet i Fotevikens Museum
roll som förmedlare av vikingatiden till besökare, grupper skolklasser mm.
Men vid brev och dialogväxling med Länsstyrelse insåg jag att det blev för
komplicerat. Förutom fastigheterna, lösören, utrustning hus och miljö krävde
man finansiering av underhåll etc och dessutom på ofri grund med kort
avtalslängd.
Tanke var att genom avtal skull så Förening NOK få ansvaret och drift ,
underhåll, nyttjade oh skötsel av hela denna museal anläggningen.
Planeringsstyrelse Möte i Stiftelsen Foteviken Museum samt
Extra årsmöte förening NOK 17 dec 2021
I detta läge hade vi haft ett första Styrelsemöte med tänkta styrelseledamoter
om bildandet av stiftelsen foteviken museum.
Om stiftelsen foteviken museum som aldrig blev av Bilaga 26

Detta skedde samma dag som vi hade Extra årsmöte i förening NOK där jag
avsade mig ordförande posten. Christian Karlsson Enehov röstade in som ny
ordförande. Kvar satt större delen av den tidigare styrelsen med förstärkning av
ett par ledamöter till.
Nytt år 2022,
Många nya saker skall ske. Eon och elbolagen flyttas från FAB till Mat & event,
försäkringarna - NOK bryts loss. Möte med försäkringsbolaget länsförsäkringars
Eftersom Therese hoppat alla föreningarn och mina bolag , blir det tuffa tider.
Uno kommmer med i bilden , fixar utskick medlemsavgifter till HHC - Imtal och
förening SVEG får vänta.
Får ta hjälp av revisorn Micke med bokslut på HHC, SVEG, MAT, etc.
FAB lägger vi ner den 17 feb och avslutar med att 20 januari flyttar jag över de
likvidamedel från FAB till idevision Ab , flyttar all ägodelar förutom gamla
kontoret som få ske i slutsteget av avvecklingan AB FAB.
Bokslut FSB avslutas den
Bokföringsprogrammet låst till speciell dator. Stoffe få fixa och om installera.
Installera FORTNOX

Försäkringamäklaren bommar lite, får inte med FAB, SVEG och HHc , nytt brev
kommer
Ingen Stiftelse Foteviken Museum
Efter kort tid informerade jag flera i styrelsen samt CE att det inte gick att skapa
en stiftelse kring det hela.
Så då på alternativ.
Ett var att donera allt till föreningen SVEG, Ett annat var att donera till
föreningen Nok. De senare gillade jag egentligen inte då de var såbart med
både ägande av allt och personalen i samma båt.
ide vision Ab
Bilaga 26 B
Inte den känslan som jag önskad museets fortsättning

Samtidig hade konstiga toner börja höjas och hur vad när saker skulle ske.
Ja stänger mitt kontor på museet och flytta min och förening SVEG etc
verksamheter till gamla administationskontoret .
Tonen var nu annorlunda , man satte krav på mig och min donation.
Så när jag slutlige efter påtryckning för att säkra anställning av min fru Sussi
Buttlers avtal, provanställde Magnus Strömland verksamhetschefen och
Fastighetsförvaltaren Rrahamn Shala anställningar gick jag med på en lösning
som innebar att man bara var intresserad av det historiska ”uppför backen”
dvs Entréhus, vikingamiljöer med hus inredningar lösören och inte
verkstadslokalerna med Sågverk, smedja snickeri trädgårdutrustning med
gräsklippare och röjsågar mm blev jag mer än konfunderad.
Så lämnade jag över ett donatinosbrev till Förening Nordiska organisationen för
kulturell förmedling.
Donations Bilaga 27
Vad händer
Nu följer en tid som blir ganska svår att förstå och hantera,
CE kommer med påstående från styrelsen (som aldrig träffats) att si och så
gäller.
De ryktas att jag inte äger alla hus utrustningar etc som jag påstår, tom att
saker är stulna från koggprojektet.
Beträffande vikingaskeppet får jag brev med … om jag flytta skeppet då det
inte är mitt.
Se mail från CE bilaga 28
Finns flera mail om detta. Påstående också från kommunen som kräver att vi
skall riva verkstadsområdet, Stugorna skall bort mm.
I denna veva bli min hustru direkt mobbat och vill inte var kvar på sitt kontor
utan flyttar även hon ner till mitt kontor.

En go bit mer än halva styrelsen i NOK är gamla vänner till mig och när jag så
börjar fråga om det en och andra får jag besked att man aldrig haft något möte
sedan den dagen vi hade sista årsmötet med mig som ordförande.
Jag tom konstaterar att man inte ens haft ett konstituerade styrelsemöte och
därav borde inte den nya styrelsen nått laga kraft.
Har en dialog med Vellinge kommuns markansvarige som sa att alla åtgärderna
på nedre marken med stugors flytt, rivning av hus, tält mm va helt och hållet CE
ide som han beskrivet att man ville göra mao inte krav från kommunen som
han påstod.
Se bilaga 28
Återkallad av donationen
Så återkallar jag donationen från mig och mina bolag, men jag skriver också att
jag vill ha tillstånd ett möte med hela NOKs styrelse så vi kan diskutera
framöver hur vi skall gå tillväga .
Bilaga 29
Bestridande av återkallade donationen
Samma eftermiddag får jag brev om detta xxxxxxx
Bilaga 30
Nu blir hustrun arbetsbefriad med full lön och den ursprungliga dealen mellan
henne och Christina Karlsson Enehov gäller plötsligen inte.
Flera konstig förslag avlöser varandra om hur hon skall säga upp sig, uppsägnig
arbetsbrist mm.
Se separat sammanställning Susanne Buttler.
Åtgärd Advokathjälp
Inser nu att jag måste ta hjälp med att få klarhet i allt detta. Både för min
hustrus del och för mig och mina bolags del.

Att klargöra att jag om mina bolag äger allt på Foteviken genom bolagen.

Att Valhall ingå i ägandet av mina bolag
Att vikingskeppet Erik Emune ägs av mina bolag och att föreningen SVEG har
den fulla nyttjanderätten och beslut om var skeppet tillsammans med mina
bolag var skeppet ska finnas.
Att jag kan återta donationen då den aldrig varken muntligen eller skriftligen
tackats för eller godkänts mottagandet och donationen av styrelsen i NOK

Ett aktivitets och tidsperspektiv från 2013 till 2022

2013 Stormen SVEN och Sedan översvämning
Året avslutades med Stormen Sven som främst drabbade byn och därefter
översvämning i röda huset, bunker och inte minst Hela bygdegården.
2014 EU projektet follow the vikings
Inteather och Craftland EU projekten avlöstes av det stora EU projektet Follow
the vikings.
2014 Pensionärer
Dags för pension, Jag skulle kunna 2013 men gjorde det inte. Olof 2014 Sven &
Karl Fredrik 2016, Bengt 2017
2015 12-22 Flyktingkristen
Migrationsverket uppvaktade oss , vill hyra våra stugor, kommunen tycket inte
- vi sa nej. Månad senare vill Vellinge Kommun i stället. Först till ungdomar
sedan som etableringsbostäder för nysvenskar - alla stugorna
Man hyrde i 5 år.
Vi byggde om administationshuset till 7 lägenheter.
Flyktingströmmen minskade, Kommunens bolag vill säga upp i förtid. Vi sa nej.
Sysav problem med buller. Kommunen invändning var då att vi skulle bekosta
bullervall mot Sysav , då vi störde deras verksamhet med boende vägg i vägg.
Kostnad för vallen 3 miljoner.

Vi fick därav kortat avtal med fler miljoner i förlust - som skulle bland annat
användas för utveckling underhållet samt täcka kostanden för
iordningställandet av de 7 lägenheterna bland annat.
Renovering av alla stugorna nya madrasser omläggning av vattenskadade golv
förstörd inredning mm, fick vi ersättning för av Kommunen
Kontorshotell
Detaljplanen säger ok till etableringsboende och verksamhet för oss men inte
att hyra ut som kontor eller företagsverksamhet för andra. Vi la ner
kontorshotellet.
2016 Den fede gåsen
Arrangemangsbolaget som skapades för Restaurangverksamheten på koggen
och Valhall fick Två herrar överta. Katastrof, och de fick sätta det i konkurs
innan årets slut.
2017 rekordår
Museet gå bra, vi har vind i seglet, Jag fyller 70 - Kan jag lämna nu till
efterträdare . Nej det gick inte Att driva hela verksamhet är ganska komplext.
2018 bmj tillbaka igen
Så efter en lugn höst och vinter med resor är jag åter tillbaka
Gertud vår Ekonom dör och Therese Assarsson skolas in på ekonomi och
administration.
Försöker med utveckling av Fotevikens kulturcenter , arrangemang och nyttjad
av Höllvikens Bygdegård. Detta med en extern konsult och leaderpengar.
Han hoppade av.
2019 utveckling kulturcenter – Smokey tar fart
Och tillbaka på ruta 1 , hitta ny konsult som har en kompis som kan mycket om
restaurang och rökt kött, Han har en smoker och så tar Smokey BBQ & pickles
farten,
Byn för sin årliga genomgång och upprustning, likaså kläder och utrustning
2020 dags för smokey - så kommer coronan
Vi bygger till uteplatsen kring Valhall, med plats för smokern, ny bar med tak
och sittplatser ute. Klara för säsongsstart.

Inomhus minskar vi vikingakänslan och får en rustik New Orleans känsla i
lokalen, och senare blir koggutställningen en winebar
Som vanlig skall vi öppna museet portarna till Valborg – Så blir inte fallet,
Coronan är här all verksamhet avstannar, skola, guida turer, turisterna från när
och fjärran, vikingarna från hela Europa. Inget händer,
Men utomhus - restaurangen Smokey lever, och blir ett vattenhåll för de som
vågar, där är ju långt mellan borden och utomhus.
Vi får som tur kulturstödspengar av staten, vi permittera personalen och
hankade oss vidare, men vi överlever året.
Fotevikens kulturcenter, Förening SVEG och de övriga kulturföreningarna på
plats gick in i ett pausläge. Skånes Hantverksinstitut hade mindre aktiviteter.
Förening SVEG som har ursprunget till all verksamhet med sina 40 år på bana
och med mig som ordförande försökte trappa ner något så vi beslöt att skapa
en ny aktivitetsförening som skulle medverka med i de historiska miljöerna.
Fotevikens byalag bildades. med Jens Nilsson , en av SVEGs styrelsemedlemmar
som ordförande.
2021
Lite besökare , mycket svenska till hösten
Så hur länge skall det väl inte vara? Vi tycker oss se en trend att ställplatsen
kan generera bidrag till den kulturella verksamheten och på så vis locka de
frivilliga att medverka och med lite extra ekonomiiska resurser, samtidig som vi
la ut stugorna som Foteviken AB drev på Booking.com mm.
Sommaren kom
Lite bättre blev det. Allt var fortfarande nerstängt med restriktioner, svensken
hemestrade, inga européer, kulturstödpengar och permitteringar – vi
överlevde.
Butiken fixade ungdomarna som varit med förra säsongen. Sussi slet utsig totalt
på stugorna, så de stängde vi ner i september – De orkade vi inte med längre.
Ställplatsen fick fart på sensommaren med svenskar och gick riktigt bra.
Vi hade öppet museet med ca 25 % besökare. Inga utländska turister och inga
europeiska vikingar.

Smokey gick lysande med tanke på att vi var mitt uppe i pandemin - med
sensommaren släppete det lite.
Men nu ville jag planera min avgång, så här möjligheten Med Christian Karlsson
Enehov som drev Smokey BBQ bra och så hade vi diskuterat Micke Strömland ,
en kamrat som gärna vill flytta tillbaka till Malmö Från Strömstad. ,
Men ingen av dom visste något om viking så Sussi och jag planerade att hjälpa
till det första år i alla fall.
Christian kunde jag se var driftig och Magnus hade jag fullt förtroende för , van
projektledare och arbetsledare i fält. Så de skulle nog gå bra.

Men så kom de svarta molen.
Therese vår ekonom hade redan sommaren 2020 fött en dotter.
Hon vill absolut inte vara ledig under graviditeten eller när hon fött sin dotter.
Så såväl hund som barnvagn skull med in på henne rum. Detta accepterad jag
dumt nog. Utanför säsong gick det väl hyfsat och de första månaderna när
barnet mer eller mindre sov i vagnen hela dagen. Men sen vill Barnet upp, så
med barn på knät och andra handen på data tangenterna samtidigt som vi var
mitt uppe i pandemin. - Inte den mest effektiva dagarna och säker inte hennes
mest positiva arbetsupplevelse på att hantera situationen.
Vill man dessutom hela tiden vara med och säger det fixar jag så blir börda rätt
stor till sist.
Hennes intresse för Smokey var mycket påtaglig och mycket tid gick också till
att fixa Christians grejor.
Vi flera tillfällen påtalade jag detta att – det viktigaste var att hon hann med
och skötte ekonomin. Och därtill hörande arbete,
Hösten 2021
Vi är mot slutet av säsongen, Det blir allt flera konstiga diskussioner som jag
bland annan ber Christian hjälpa till med då mycket är konflikten handlar om
vad som är viktigast och vem skall man var mest lojal med.
Så äntligen skall dottern börja på Dagis i August månad.

2021 September månad – allt förändras
Hon Ekonomen Therese Assarsson får magproblem , 25 okt provtagning
Malmö - troligen kopplad till sin diet och sin gastric bypass operation av magen.
Så trampar hon snett och bryter småben i foten. 1 nov ortopeden med foten. 5 nov
TA till läkaren. 11 nov kirurgen i Malmö med foten. Det har läks fel samman och hon
blir opererad i foten och sjukskrivs till 31 jan 2022.
Normal så har hon plikttroget och fixar mer än väl allt det hon skulle, om de så skulle
göras en helg eller hemma på kväll.
Men över en natt så slutar hon att kolla sin mail,
Där hon trots att våra regler är och att vi alltid har sagt att all korrespondens skall gå
på vår offentliga mailadresserna så att vi hela tiden kan agera eller svar om tex
någon blir sjuk.
Så här låg alla e fakturorna bland annat på hennes egen mail.
De börjar bli lönedax. Vi söker henne Hon svarade inte på mail telefon eller något.
Christian påstod samma sak.
Det var lönedax, Slutligen svarade hon Christian – gör smokeys löner, sedan gör hon
NOKs också
Vi har ingen koll på våra räkningar, vet inget om pengar fakturor etc.
16 nov Christian får kontakt med Ta
16 nov Sussi får besked om att TA kan göra lönerna.
Beslutar att försöka hitta en vikare för henne.
16 nov är Magnus Strömland på besök och träffar delar av personalen.
Tar in extern Ekonom

Möte 17 nov med vikarier och vi beslutar att anlita om Lasse som börjar 22 nov.
19 nov SB får Inlogging visma
22 nov, BMJ frågar är momsen klar – svar svårt att se där hon är.
TA svarar också SB att det måste göras uppskov på alla organisationernas
moms.
25 nov lön
Sussi och TA dialog på Messenger och involverar Lasse i arbete med bokföring
löner fakturor
15 – 19 nov Anders vabbar
22.11-3.12 anders semester
8 dec - Ta skrivar att lasse gör lönerna – Lasse vill ha hjälp
13 dec sb om vem som skall göra lönerna
14 dec samma
20 dec SB – skriv till TA lasse gör lönerna.
20 dec om smokey lönerna. TA gör dom
Rykte – 20 dec – att jag och sussi skall lägg av 1 jan 2022
SB svarar man skall inte tro på alla rykten.

Förhandsgranska bilaga aktiebolagen vilka och när.xls

 

Bakgrund

1993   okt låg första  utkastet till sitiftelsen  Fotevikens Maritma Centrum på plats , gällande verksamheten på kommunens mark lilla hammar 49:1

 

Det gällde etableringen av Fotevikens verksamhet  inklusive museum  pedagogi , arrangeman och företagsverksamhet.

 All detta i samverkan i en stiftelse mellan förenigen SVEG, Falsterbo museumförening & Vellinge kommun. FMC

 

FMC, Fotevikens Maritma centrum bedrev den pedagogosia och musiala verksamheten. Man  ägde två bolag  som utgjorde dotterbolag till FMC, dvs  Foteviken AB  som bedrev stugverksamhet och företagsarrangemang.  Man stod även för  drift, underhåll samt ägande av såväl historisk som moderna byggnade och utrustning.

Det andra bolaget Historiska skepp AB bedrev medeltidsskeppen och Koggmuset i Malmö för Malmö Stad. 

I detta var man mycket verksamma inom ramen för  arbetmarkandspolitiska insatser , så när arbetslösheten gick ner  påverkad dett hela organsiationen sverksamhet ekonomiskt.

 

Björn Jakobsen satte till egna medel till driften av stiftelsen,   en miljon kronor och som säkerhet erhöll han Foteviken AB samt Historiska skepp AB av i pant.

 

Stiftelsen  Foteviken Martima Centrum sattes i konkurs  2012-11-23

 

 

 

 

Mikael Ström <mikael.stroem@telia.com>

 

tis 5 apr. 2022 16:10

 

till mig, Fredrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Björn,

Jag har tittat på lite gammalt material för att försöka spåra något om ägandet runt museet. Sammanfattningsvis uppfattar jag det så här:

Museiverksamheten bedrevs tidigare av Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum (FMC) med dotterbolagen Foteviken AB och Historiska Skepp AB, samt ett antal föreningar, bl a Föreningen SVEG. Stiftelsen försattes i konkurs 2012-11-23. Av förvaltarberättelsen framgår att stiftelsen vid konkursutbrottet saknade materiella tillgångar. De byggnader och inventarier som stiftelsen tidigare ägt överläts till Björn Jakobsen genom köpeavtal 2012-08-02. Samtliga materiella tillgångar i verksamheten ägdes vid konkursen således dels av dotterbolagen, dels av Björn Jakobsen personligen. Samtliga aktier i dotterbolagen var pantsatta till Björn Jakobsen som säkerhet för lån, och togs i anspråk av Björn Jakobsen efter konkursen.

Efter stiftelsens konkurs bildades 2013-01-16 Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling ekonomisk förening (NOK). Av NOK:s första årsbokslut 2013-12-31 framgår att NOK helt saknade materiella tillgångar. NOK har således inte förvärvat några tillgångar från FMC:s konkursbo. NOK har såvitt jag vet sedan bildandet endast drivit museiverksamheten med tillgångar som utan ersättning ställts till föreningens förfogande av Björn Jakobsen, personligen eller genom av honom ägda bolag eller, i mindre utsträckning av av föreningen SVEG m. fl.

Påståendet att NOK skulle äga byggnader eller Inventarier synes vara helt gripet ur luften.

Hälsningar

Mikael Ström

Revisor
 

 

 

I överenskommelsen mellan Vellinge kommun och stiftelsen  FMCfanns ett avtal  som behandlade marken samt regelverk och här ingick också information om vilka fastigheter (byggnade) som kommunen ägde. 

Det första skrev mellan Björn M Jakobsen och dåvarande Kommunfulmäktiges ordförande  Göran Holm.  När det så skrev ett nytt efter konkursen av FMC blev det   NOK ,Nordiska organsiationen för  Kulturell förmedlling ekonomisk förening som blev motpart till Vellinge Kommun.  Den  5- 4 -2013  skrevs avtalet  på av dåvarande  kommunfulmäktigres ordförande Lars Ingvar Ljungman.

I samband med detta gjordet justeringa och ströks   Vallhall, - tidigare vid  förra avtalförhandlingen  en slamhall och förrådsbyggnad  tillhörande Vellinge kommun s markförvaltning som nedan redovisas och utvecklats till restaraungverksamhet av Foteviken AB.  Stryckningen samt vidimerande gjordes av partern genom Åke Grönvall ekonomi Direktör på Vellinge Kommun samt Björn m Jakobsen Museichef  och ägare till Foteviken AB.

 

 

 

 

Vallhall

1995 aug 

Redan vid inflyttning  på sommaren 1995 började vi nyttja dessa lokaler för  det stora arbetslösprojekt vi då bedrev. De tidigare slamhall med  påbyggt takstomme och trasigt  korregerat plasttak med golv bestående av grus och asfallt  blev till nytta.   Det  fanns en potential här och vi fick tak över huvud, för hantverk samt pedagogisk skolverksamhet de första åren .

 

Nästa steg blev att vi använde och  nyttjade loklaerna till enkla vikingagille. Bänkar och långbord i all sin enkelhet, , Mat, caterades från Ärtholmens festsalar och man grillade helstek gris på parkeringen utanför.

 

1996 dec  

Höll vi lucia fest för den arbetslösa gruppen som vi hanterad på foteviken ca 70 personer

 

1999 

vi bygger  ett serveringskök i en av hallarna samt i den andra hallen ,3 toaletter inkl  handikapps toalett,

 

Ett brandsäkert pannrum  byggdes så att uppvärmning med eldningsolja kunde ske  och  vi får värme på plats via radiatorer.

Nästa steg är att vi byter ut plasttaket mot plåttak, isolera väggar och tak samt inreder hallarna med träplank på väggar och tak  - vi har fått en vikingahall -  Valhall.

 

Vi lägger nytt plankgolv i alla hallarna.

Vi förser hallarna med el 75 amper för  köksutrustning etc. via EON som gräver och installer.

För allt detta söker vi bygglov i Vellinge Kommun.   Hedins bygg och vvs är vår entrepenad som förser oss med allt material och leder byggverksamheten.

 

2000 dec

är vi bereda att starta med midvinterblot –  och till detta bygger vi scen , långbord och bänkar, och inredning. Vi investerar i  värme via  luft /vatten och ersätte därmed uppvärmningen via eldningsolja och panna.

 

2001

full rulle vidare  - vi beslutar att satsa ytterigare,  Foteviken AB  får bygglov att uppföra ett cateringkök som kopplas direkt till  Valhall, man utökar disk och rangering i Valhall.   Ventilationssystem,  brandsäkring av träväggar, sprinkler vid stekbord,  kylrum, kylt soprum finns nu på plats. Ärtholmen investera i maskiner,  service, glas etc.

 

2002

– allt klar och julbord och företag arrangemang rullar in.
 

2000-2003

Vikinga gille i valhall. Detta gjordes ihop med Eventbyrån i Malmö som sålde in föreställningarna, Ärtholmen stod för maten och vi för showen. Detta koncept fortsatte de närmast åren och även med företags träffar, bröllop, föreningar nyttjade denna spännande miljö till sin aktivteter som kombinerades med guidning och aktiviteter med lekar i de vikingatida miljöerna. Detta pågick under flera år. i alla fall mellan 2000-2003

Det är Ärtholmen som caterar maten och vi nyttja vårt uppvärmingskök vid serveringen.

 

2003

Bildades Historiska Skepp Ab som på uppdrag av Malmö stad skulle bygga & driva Koggmuseet i Malmö med medeltidskeppen, pedagogisk verksamhet inkl arrangemangsverksamhet. Till detta tillkom även  Koggmuseet resturangverksamhet.

När vi byggde Koggmuseets för Malmö stads räkning i Malmö försågs vi även detta koncept med en restaurangdel. Det bygges upp och hanterades på samma sätt som tidigare, dvs Foteviken byggde lokalen, men här investerade Foteviken via Historisk skepp AB även utrustning, porslin samt köksmaskiner och Ärtholmen var här med som entrepenör och bygge upp  köket med köksutrustning service etc

2004

I detta läge  när så köket var klart på Koggmuseet som Foteviken/Histroiska skepp AB hade finasierat och ägde, ville Kjell Bjärlestam ägare till Ärtholmen AB,  trappa ner. i Han  sålde inkråmet som han ägde  med köks och serveringsutrustning i bygdegården och cateringköket  - som fanns i Valhall och caterinköket till Foteviken AB. Foteviken Ab FAB blev nu  ägare till såväl köks utrustning  och serviering som porslin och maskiner på såväl  Koggmuseet som i Valhall bygdegården. 

2005

Efter det att Kjell B lagt av  bildade så, Foteviken Ab  - Fotevikens kulturcenter AB  som diftsbolag och  under ett par år drev detta av olika aktörer på entrepenad 

2009 ombildades  Fotevikens kulturcenter AB till  Eventvision Ab.   Aktiernas i detta bolag ger  Björn till  Andreas Albin, Björn  systerdotters  man.  Andreas driver så restaurangverksamheten i såväl Foteviken som på Koggmuseet i Malmö

2010

När så koggmuseet läggs ner ombildas Historiska skepp Ab till Nya Idevision AB som Björn driver som sitt förvaltningsbolag.  Andreas stänger köket på koggmuseet och driver vidare Bygdegården/Catrinköket och valhall. I denna veva donerar Björn köksutrusning etc från koggmuseet resutarangdel  i Malmö till det av Andreas ägt bolag Event vision  AB.

 

2014 Han driver detta i flera år till han får barn och skolar om sig till kock lärare.  När han  så återlämna aktierna till Björn för Eventvision AB passa Björn även på att tömma bolaget  Eventvison AB på hela sitt innehålle av utrustning etc, det som han, Björn  tidigare donerat till Andreas.

2015 är så Event vision ett tomt bolag och dessutom aktikapitalet minskas till 50 000:-

2016 Nästa ingen rörelse i bolaget  till Björn återaktiverar detta med nytt namn ARRBOLAGET AB  med Mattias Person vid rodert.  Han får (betalade aldrig för  aktiern) aktierna i bolaget och skall till samman med Pelle Persson driva arrverksamheten i bygdegårdens lokaler samt i museet entrébutiks lunch och cafe med ”Den fede Gåsen” -   Han får nyttja, utan kostnad , mot del av vinst  -  all köks och serveringsutrustning inkl möblemang i såväl valhall, cateringköker, bygdegården samt museet entebutik.

2017 varade det  till  innan de gick i konkurs  - så då fanns inte denna verksamhet eller bolag kvar  längre och i bolaget fanns inget av värde.

2017 -2019  en sporadisk verksamhet med lokaluthyrning genom Höllvikens/Vellinge Bygdgård och ett och annan arrangemang med test av olika aktörer  - som då skötte detta  via Historisk mat och even AB som bildas 2017

2020  vi testar med Chrsitina Enehov samverkna  - han gör jobbet och jag Björn äger hus och inventarier, köksutustning,  dvs alt  utom röken. Vi delar 50/50 – det går bra.

2021  Sälje bolaget Historisk Mat och event AB till Christian Enehovs bulvan Theresa Assarsson  och allt gå i pipan..

 

 

Väntar på papper från kommun om byglov etc.

 

tyvärr finn min pärm med allt dett kvar på museet.

Material faktur etc äldre än tio år har jag tyvärr i många fall skrotat.

Dock kan jag utan problem få fram vidimerad dokumnet som styrker  byggande och ägandet.  

TEX  Hedins Bygg och vvs  har unde alla dessa år var vår entrepenör och huvud  leverantör av material till, stugor, museum, valhall, restaurang etc. d

Detta gäller material till väggar, takstolar, yttertak isolering etc etc  Dessutom han man under alla åren installerat all vvs från kök till toletter och dusch utrymmen etc.

Från eon framgår det att de har dragit fram all el till området olika verksamhet i alle 4  servicer.

Alla färg som leverats under åren kommer från Höllviken färg.

El har jag faktura  från Bo Ödman för  installationer de senast tio åren.

Luft -luft och luft- vatten värmeanläggningar kan jag också få fram vidimeringar för  att vi köpt av 4 Tec i Höllviken.

Ritningshandligar och bygglovshandlingar har jag kontakt med kommunen så det kommer

 

 

 BILAR & Bussar - under åren 

röd maza Troopern renault busse Mercedes bussen militrär jeep röd lastbil bröderna edsrtrand lastbilchristers lastbil

veterantaktro  1 vet2vet 3